VWS en Z-CERT publiceren handreiking verlopen domeinnamen

20 mei 2021

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft samen met de experts van Stichting Z-CERT en in nauwe samenwerking met zorginstellingen de handreiking verlopen domeinnamen samengesteld. Hierin staat wat apothekers kunnen doen om de kans op een datalek door een verlopen domeinnaam zo klein mogelijk te maken.

Aanleiding voor het opstellen van deze handreiking waren twee datalekken bij jeugdzorginstellingen in de afgelopen jaren. In beide gevallen konden derden gevoelige data, waaronder patiëntgegevens, inzien doordat ze een verlopen domeinnaam in handen kregen. Daarnaast blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2020, die het Centraal Bureau voor de Statistiek begin mei publiceerde, dat ‘dataonthullingsincidenten‘ relatief vaak plaatsvinden in de gezondheidszorg.

VWS en Z-CERT willen zorgorganisaties handvatten bieden om het risico op datalekken zo klein mogelijk te maken. Domeinnamen worden bijvoorbeeld gebruikt voor e-mailadressen, adresboeken, geautomatiseerde mail naar het domein. Z-CERT heeft stap voor stap uitgeschreven welke maatregelen noodzakelijk zijn voor goed beheer van domeinnamen.

Bekijk de handreiking op Z-cert.nl

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering