Vrijstelling voor bereiden handdesinfectantia door apotheken verloopt op 4 maart

3 maart 2021

De vrijstelling voor het bereiden van handdesinfectantia door apotheken verloopt op 4 maart 2021. In het afgelopen jaar is door de staatssecretaris van IenW vanwege de coronacrisis een zogenaamde generieke vrijstelling verleend aan apotheken voor het zelf bereiden van handdesinfectantia. Deze vrijstelling was uitsluitend van toepassing voor de samenstellingen volgens de LNA-mededeling ’Handdesinfectantia voor professioneel gebruik’ van 20 maart 2020. De vrijstelling wordt niet verlengd. Bij het aflopen van deze vrijstelling is geen aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld. Dit betekent dat voorraden die onder de vrijstelling vallen vanaf 4 maart niet meer gebruikt mogen worden.

Handdesinfectantia vereisen een formele toelating door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). De tweede en tevens laatste vrijstelling voor de apotheeksector liep van 6 september 2020 tot en met 4 maart 2021. De vrijstelling voor het bereiden van handdesinfectantia door apotheken was alleen van toepassing voor professioneel gebruik.

Mede dankzij deze generieke vrijstelling en de gewaardeerde inzet van apotheken is voorkomen dat er in het afgelopen jaar ernstige tekorten van handdesinfectantia voor professioneel gebruik zijn ontstaan. De generieke vrijstelling van het ministerie gaf binnen de zorgsector een ruimer aanbod aan desinfectiemiddelen die konden worden ingezet tegen het coronavirus.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering