Uitvraag kwaliteitsindicatoren start op 6 april

3 februari 2021

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, kunnen tussen 6 april en 17 mei 2021 de kwaliteitsindicatoren over 2020 invullen. De basis voor de uitvraag wordt, net als in voorgaande jaren, gevormd door de Professionele Standaard farmaceutische zorg.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving start de uitvraag niet op 5 maar op 6 april.

Voor openbare apotheken hebben drie werkgroepen indicatoren ontwikkeld rondom de KNMP-richtlijnen ‘Medicatieveiligheid’, ‘Diabetes’, en ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’. Daarnaast formuleerden twee werkgroepen voor het eerst indicatoren die op de zorg van dienst- en instellingsapotheken zijn gericht. Openbare apotheken, die ook deze zorg leveren, dienen dan aanvullend de bijbehorende indicatoren in te vullen.

Na het invullen van de indicatoren ontvangen apothekers een benchmarkverslag waarmee ze kunnen bekijken hoe ze het doen ten opzichte van andere apotheken. De scores van indicatoren, die als valide worden beoordeeld door de Stuurgroep KwaliteitsIndicatoren Farmacie, worden desgewenst als openbare dataset gedeeld met externe partijen. Met een machtiging door de apotheker worden alle scores gedeeld met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Meer informatie over de kwaliteitsindicatoren

27 indicatoren

De uitvraag over 2020 bestaat uit 27 indicatoren. Apothekers die deelnemen aan de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) krijgen de scores op 10 indicatoren geheel voorberekend door de SFK. Apothekers wordt bij 8 indicatoren gevraagd om voor 10 patiënten in kaart te brengen hoe goed processen in 2020 in de apotheek zijn verlopen. De scores voor deze indicatoren zijn voor intern gebruik en zullen geen deel uitmaken van de openbare dataset over 2020.

De indicatorgidsen komen in maart beschikbaar op de KNMP-website.

Uitvraag verschillende apotheken

Openbare apotheken, instellingsapotheken en dienstapotheken ontvangen op 6 april een inlogcode voor de uitvraag via ICT-partner Desan. Ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken ontvangen een uitnodiging van de NVZA. Wilt u als poliklinisch apotheker graag de indicatoren voor openbare apotheken invullen? Laat dit dan zo snel mogelijk weten via .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering