Sectie WSO zoekt nieuwe bestuursleden

30 maart 2021

De Wetenschappelijke sectie Openbaar Apothekers (WSO) zoekt per 12 mei 2021 nieuwe bestuursleden. Vanwege uitbreiding en het aflopen van termijnen van huidige bestuursleden zijn vier vacatures ontstaan. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 19 april reageren.

Het sectiebestuur WSO zoekt vier enthousiaste apothekers die zich willen inspannen voor het beroepsbelang van de openbare farmacie. Het gaat om bestuurders met lef en analytisch vermogen en die:

  • aantoonbare ervaring hebben op het terrein van de farmaceutische patiëntenzorg in de openbare farmacie;
  • verbinding kunnen leggen met andere besturen en wetenschappelijke verenigingen binnen en buiten de sector;
  • bij voorkeur staan ingeschreven in het Specialistenregister Openbaar Apothekers.

Het is een pre als kandidaten ervaring hebben met/als:

  • wetenschappelijk onderzoek;
  • onderwijs en opleiding;
  • een transmurale of poliklinische setting;
  • kaderapotheker (in ontwikkeling) met regionale functie.
Meer informatie over de vacature, procedure en selectiecommissie

Aandachtspunten WSO

Sinds 2016 is het beroep openbaar apotheker een wettelijk erkend specialisme en is de WSO verantwoordelijk voor de inhoud van de huidige en toekomstige beroepsuitoefening. Belangrijke aandachtspunten zijn het implementeren van de Professionele Standaard, de modernisering van de vervolgopleiding, de vormgeving en positionering van de kaderapotheker en de wetenschappelijke onderbouwing van de farmaceutische patiëntenzorg.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP