Sectie AGM zoekt nieuw commissielid

15 juli 2021

De Sectie Apotheker Geneesmiddel & Maatschappij (AGM) is per december op zoek naar een nieuw commissielid. Vanwege het aflopen van een termijn van een huidig commissielid is een vacature ontstaan. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen en profielschets kunnen tot 28 september 2021 reageren.

De AGM-commissie is op zoek naar een enthousiast en gedreven commissielid dat voldoet aan de volgende minimumeisen:

  • Draagvlak en relevant netwerk binnen de Sectie AGM;
  • Aantoonbare bestuurservaring (ten minste drie jaar op regionaal/landelijk niveau) en natuurlijk gezag;
  • Apotheker en gewoon lid van de Sectie AGM;
  • Voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen (gemiddeld 4 uur per week).

De apotheker geneesmiddel & maatschappij oefent zijn professie op veel verschillende werkterreinen uit. Hierbij staat de deskundigheid over het geneesmiddel altijd centraal, in relatie tot het individu of in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen.

Meer informatie over de vacature, profielschets, procedure en selectiecommissie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP