Recall Temazepam 10 mg Teva capsules (250 stuks)

29 april 2021

Teva Nederland b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Temazepam Teva 10 mg capsules, 250 stuks (ZI-nummer 13907794) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.

De recall betreft alleen charge AO0002 (verpakking 250 st.). Andere charges of verpakkingsgroottes zijn niet bij deze recall betrokken.

Reden recall

De reden voor de recall is een mix-up van Temazepam Teva capsules 10 mg met Temazepam Teva capsule 20 mg capsules. Daarom is besloten tot een recall op apotheekniveau.

Lees de brief van Teva Nederland b.v.

Apothekers wordt verzocht:

  1. Hun voorraad te controleren op aanwezigheid van bovengenoemde charge;
  2. Aanwezige verpakkingen via de groothandel te retourneren.

Beschikbaarheid

Van temazepam 10 mg capsules zijn reeds beschikbaarheidsproblemen bekend. Actuele informatie vindt u op www.farmanco.knmp.nl.

Meer weten

Bij vragen kunt u contact opnemen met Teva Nedeland b.v. via customerservice@teva.nl, tel. 0800 – 022 84 00, of met de LNA-helpdesk via lna@knmp.nl, tel. 070 37 37 370.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg