Panelbijeenkomsten Visie Preventie

31 augustus 2021

Preventie door de openbaar apotheker. Welke rol willen openbaar apothekers de komende jaren op dit gebied spelen en wat is daar voor nodig? Om de visie hierover te bepalen organiseert de KNMP 4 face-to-face panelbijeenkomsten in de periode van 28 september tot en met 14 oktober. Openbaar apothekers zijn van harte uitgenodigd te participeren.

In deze panelbijeenkomsten gaan we met de leden in gesprek over de ambities, grenzen en mogelijkheden van de openbaar apotheker bij preventie. Ligt de nadruk nu vooral op voorspoedig herstel of verminderen van ziektelast? Of behoort het voorkómen van ziekte en het bevorderen van een gezonde leefstijl nu ook tot de taken van de apotheker?

De uitkomsten van deze panelbijeenkomsten worden dit najaar aan WSO-bestuur en de Commissie-LOA gepresenteerd en met de leden gedeeld.

De visie preventie volgt op de Toekomstvisie Openbare Farmacie 2021 – 2025 waarin kort aandacht is besteed aan preventieve zorg door de apotheker. De visie beoogt een ambitieus en realistisch perspectief op preventie te bieden voor de beroepsgroep van openbaar apothekers.

Aanmelden

Direct aanmelden kan door een e-mail te sturen naar Naika Le Brun via . Geeft u daarbij aan welke van de vier bijeenkomsten u wilt bijwonen? De aanmelding geschiedt op datum van inschrijving.

Data en locaties

DATUM PLAATS LOCATIE
Dinsdag       28 september 2021 Van der Valk hotel Eindhoven
Donderdag  30 september 2021 Van der Valk hotel Haarlem
Vrijdag         08 oktober 2021 Van der Valk hotel Dordrecht
Donderdag  14 oktober 2021 Van der Valk hotel Deventer

Aanvullende informatie

Tijdens de bijeenkomsten worden de geldende coronamaatregelen in acht genomen.

Aanvangstijdstip is 09:15 uur en iedere bijeenkomst eindigt met een lunch.

Per bijeenkomst is plek voor 20 deelnemers.

Accreditatie is aangevraagd.

Zie ook de informatie in de KNMP-agenda.