Ook in 2021 gastsprekers beschikbaar voor FTO ‘Medicijnresten uit Water’

22 april 2021

De speciale FTO-editie 'Medicijnresten uit water', die in 2019 van start ging, wordt wegens succes in 2021 voortgezet. Gastsprekers van het waterschap of drinkwaterbedrijf uit de regio zijn ook dit jaar weer beschikbaar om een presentatie te geven tijdens het FTO.

Het FTO 'Medicijnresten uit Water’ biedt apothekers en huisartsen inzicht in wat zij kunnen doen om de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater terug te dringen. Ondanks corona zijn er sinds de start van de aanpak  al meer dan 60 FTO’s georganiseerd. Vanwege het enthousiasme bij zowel de huisartsen en apothekers als de waterprofessionals wordt deze aanpak in 2021 doorgezet en kunnen weer nieuwe FTO-groepen zich aanmelden.

De FTO-special, die geheel kosteloos wordt aangeboden, geeft informatie over de landelijke ketenaanpak en de situatie in de eigen regio omtrent medicijnresten in het water. Hoe ziet de medicijnketen er in de praktijk uit? Wat werkt nu goed en wat zou goed kunnen gaan werken? Tegen welke problemen loopt het waterschap of drinkwaterbedrijf aan? Wat kunnen apothekers en huisartsen doen om de hoeveelheid medicijnresten in water te verminderen? Gastsprekers behandelen deze vragen tijdens het FTO.

Digitaal of fysiek

Vanwege de coronacrisis is er in 2020 ook een digitale variant voor dit FTO met gastsprekers ontwikkeld. Zolang het nog niet mogelijk is om fysiek samen te komen, kan deze online variant worden aangevraagd die alle deelnemers vanuit huis (of praktijk) kunnen volgen.

Interesse? Meld u aan!

Apothekers die een gastspreker van het waterschap of drinkwaterbedrijf willen uitnodigen voor hun FTO kunnen contact opnemen met Esther Welling, coördinator voor het FTO ‘Medicijnresten uit water’. Zij kunnen een e-mail sturen met een voorkeursdatum en het aantal deelnemers aan het FTO naar . Telefonisch contact opnemen kan via 06-22450044.

De FTO ‘Medicijnresten uit water’ is een tijdelijke aanvulling op de reguliere FTO-module Geneesmiddelen en milieu. Deze module blijft gewoon beschikbaar.