NZa: vertaal extra geld voor zorgsalarissen op passende manier in afspraken tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder

11 oktober 2021

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vertrouwt erop dat zorgverzekeraar en zorgaanbieder het kabinetsbesluit om extra geld voor zorgsalarissen beschikbaar te stellen op een passende manier vertalen in hun afspraken. Dat stelt de NZa in een bericht op hun website. Eerder besloot het kabinet om vanaf 2022 675 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen.

De KNMP en cao-partijen in de openbare farmacie maken zich er al langer sterk voor dat de OVA-ruimte door zorgverzekeraars herkenbaar wordt doorgegeven aan apothekers, zodat er voldoende middelen beschikbaar komen om de arbeidsmarktproblematiek in de sector aan te pakken. Bij de voorbereiding van de begrotingsbehandeling van VWS heeft de Tweede Kamer hier ook vragen over gesteld aan de minister.

De KNMP ziet het kabinetsbesluit en het bericht van de NZa als een steun in de rug van contracteerpartijen. Bij lopende contracten is vaak al voorzien dat dit soort externe ontwikkelingen aanleiding kunnen zijn tot een ophoging van de afgesproken tarieven. Ten aanzien van nieuwe contractonderhandelingen spreekt de NZa een duidelijke verwachting uit over de doorvertaling in afspraken.

Bekijk het bericht van de NZa
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering