Nieuw Besluit Registratie en Herregistratie per 1 juli 2021

30 juni 2021

Per 1 juli 2021 is een nieuw ‘Besluit Registratie en Herregistratie Specialismen Farmacie’ voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers van kracht. Het besluit daartoe is gepubliceerd in de Staatscourant. De eisen voor herregistratie van beide specialismen zijn opgenomen in één regeling.

Het Centraal College specialismen farmacie heeft de eisen op een aantal punten veranderd ten opzichte van de voorgaande regelgeving:

  • Voor alle lopende en nieuwe herregistratieperiodes geldt dat:
    Elke ziekenhuisapotheker en openbaar apotheker voor de herregistratie ook maximaal 50 uur nascholing mag laten meetellen die voor een ander BIG-geregistreerd specialisme is geaccrediteerd, bijvoorbeeld voor medisch specialisten (inclusief huisartsen). Dit geldt voor nascholing die is gevolgd op of na 1 juli 2021.
  • Voor de nieuwe herregistratieperiodes vanaf 1 juli 2021 geldt dat:
    • De ziekenhuisapotheker, naast de eis van 200 uren geaccrediteerde deskundigheidsbevordering, moet hebben deelgenomen aan een vorm van systematische evaluatie van individueel functioneren zoals IFMS (of GFMS).
    • De openbaar apotheker op het gebied van deskundigheidsbevordering dient te voldoen aan de eis van 200 uren geaccrediteerde nascholing. Hiervan is ten minste 80 uur in de vorm van kleinschalige interactieve nascholing. Voorts is ten minste 20 uur in de vorm van evaluaties van het individueel functioneren (intervisiegroep, toetsgroep en/of videotoetsing). Ten minste 10 uur van deze 20 uur is onder begeleiding van een erkende coach. De bestaande eisen ten aanzien van de competenties zijn niet gewijzigd.

In PE-online zijn voor bovenstaande wijzigingen twee extra categorieën van nascholing toegevoegd. De wijzigingen in de dossiers zijn vanaf 1 juli 2021 zichtbaar.

Bekijk het nieuwe Besluit Registratie en Herregistratie Bekijk de toelichting op het nieuwe Besluit Registratie en Herregistratie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie