Minister Van Ark: overheveling immunoglobulinen naar ziekenhuizen van de baan

22 april 2021

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) meldt dat de overheveling van de verstrekking van immunoglobulinen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis vanwege de coronapandemie niet doorgaat. Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. De verstrekking van epoëtines en G-CSF middelen worden mogelijk wel per 1 januari 2022 overgeheveld. De overhevelingen komen voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De KNMP informeert de Tweede Kamer over negatieve gevolgen van overhevelingen, en vraagt om een heroverweging.

Epoëtines (erytropoëtische groeifactoren) en G-CSF-middelen (granulocyte colony-stimulating factor) worden op dit moment nog verstrekt door zowel openbare als ziekenhuisapotheken. Na de voorgestelde overheveling per 1 januari 2022 ligt zowel de voorschrijfbevoegdheid als de inkoopverantwoordelijkheid bij ziekenhuizen. De keuze voor deze geneesmiddelengroepen komt voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III en analyses die in opdracht van het ministerie van VWS eind 2019 zijn uitgevoerd. Daarin kwam ook de overheveling van immunoglobulinen ter sprake. Die zou oorspronkelijk doorgang vinden per 1 januari 2021. Vanwege de coronapandemie werd die overheveling destijds uitgesteld. Demissionair minister Van Ark komt nu tot de conclusie om deze geneesmiddelengroep niet over te hevelen.

De KNMP brengt bij Kamerleden de negatieve gevolgen voor kwetsbare patiënten onder de aandacht. Zo is er bij patiënten die gebruikmaken van G-CSF-middelen sprake van een hoge complexiteit van het organiseren van het zorgverleningsproces rondom de toediening ervan. Ook wijst de apothekersorganisatie op een versplintering van de farmaceutische patiëntenzorg. Patiënten die epoëtines gebruiken zijn vaak ook afhankelijk van geneesmiddelen die worden verstrekt door de openbaar apotheker. Tevens is onduidelijk wat de overhevelingen aan werkelijke besparing voor zorgverzekeraars, en daarmee de premiebetalers, oplevert.

Eerder schreef voormalig minister Bruins (Medische Zorg) dat het verplaatsen van geneesmiddelen van de farmaceutische zorg naar de medisch specialistische zorg ‘concurrentie en gepast gebruik’ stimuleert. Demissionair minister Van Ark geeft in haar Kamerbrief aan dat er na de overheveling van de epoëtines en G-CSF-middelen op dit moment geen nieuwe geneesmiddelengroepen daarvoor in aanmerking komen.

Lees de Kamerbrief over de overhevelingen per 1 januari 2022
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg