Medicatiebewaking bij overgevoeligheid gluten/tarwezetmeel per 1 juli in de G-Standaard

1 juli 2021

Medicatiebewaking bij overgevoeligheid voor gluten/tarwezetmeel is per 1 juli 2021 mogelijk in de G-Standaard. De bewaking via de contra-indicatieaard coeliakie wordt uitgefaseerd. Op termijn vindt er alleen nog bewaking plaats via een overgevoeligheid voor tarwezetmeel/gluten (‘ongewenste groep’ in G-Standaard termen).

Dit gebeurt in 4 fasen:

  • Fase 1: vanaf 1 juli 2021 is bewaking op een overgevoeligheid voor gluten/tarwezetmeel met behulp van de G-Standaard mogelijk. Er kan dan een ongewenste groep ‘gluten-tarwezetmeel+zetmeel-soort-onbekend’ bij een patiënt worden vastgelegd.
  • Fase 2: per 1 augustus 2021 wordt aan de naam van de contra-indicatieaard coeliakie toegevoegd dat deze op termijn komt te vervallen. De nieuwe naam is dan: ‘(komt te vervallen) coeliakie’
  • Fase 3: de bewaking bij de contra-indicatieaard coeliakie komt te vervallen.
  • Fase 4: de contra-indicatieaard coeliakie komt te vervallen. Vanaf dan is het niet meer mogelijk de contra-indicatieaard vast te leggen.

Over het startmoment van fase 3 en 4 vindt nog overleg plaats met de verschillende softwarehuizen die de G-Standaard gebruiken. Zodra hier meer over bekend is wordt hier nader over bericht. Voor gebruikers van Pharmacom (Stichting Health Base) was het al mogelijk om een overgevoeligheid voor tarwezetmeel/gluten vast te leggen. Voor hen verandert er niets. Gebruikers van de G-Standaard krijgen minimaal een jaar de tijd om patiënten om te zetten. Bij patiënten bij wie een contra-indicatie coeliakie is vastgelegd moet dan beoordeeld zijn of een overgevoeligheid voor gluten/tarwezetmeel moet worden vastgelegd.

Aanleiding aanpassing G-Standaard

In het veld wordt momenteel overgevoeligheid voor gluten of coeliakie op een wisselende manier vastgelegd. Soms als overgevoeligheid en soms als contra-indicatieaard. De Nictiz-werkgroep ‘Nationale Lijst Contra-indicaties’, waarin naast de KNMP ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA), de Federatie Medisch Specialisten en Stichting Health Base (SHB) zijn vertegenwoordigd, heeft daarop besloten dat bewaking op overgevoeligheid voor tarwezetmeel/gluten de voorkeur heeft. De reden hiervoor is dat het in het overgrote deel van de gevallen gaat om een door de patiënt aangegeven overgevoeligheid voor gluten. Hierin is vaak onduidelijk of er diagnostiek is verricht en of er sprake is van coeliakie. Indien er een contra-indicatie wordt vastgelegd, impliceert dit dat er coeliakie is gediagnosticeerd. Daar komt per 1 juli 2021 verandering in.

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg