Koninklijke onderscheiding voor twee oud-voorzitters KNMP

26 april 2021

Twee oud-voorzitters van de KNMP hebben tijdens de Lintjesregen 2021 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Marga van Weelden en Gerben Klein Nulent zijn gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Voorts ontvingen ook apothekers Christine Catlender en Zeliha Cimtay, alsmede buitengewoon lid Jean Marie Hermans een koninklijke onderscheiding.

Voorbeeldfunctie

Openbaar apotheker Marga van Weelden was van 2001 tot 2008 lid van het Hoofdbestuur van de KNMP. In 2004 werd zij de eerste vrouwelijke voorzitter van de vereniging. In die periode legde zij voor de beroepsgroep de nadruk op het zorgverlenerschap. Door haar leiderschap en door de manier waarop zij farmaceutische innovaties praktisch vormgeeft en wetenschappelijk onderbouwt, is Van Weelden een voorbeeld voor alle openbaar apothekers.

Gedurende haar lange carrière heeft Van Weelden de patiënt steeds centraal gesteld. Zo paste zij in haar apotheek in Ermelo farmacogenetica al toe nog voor de start van de eerste werkgroep op dat terrein in 2004. Ook is zij de grote stimulator geweest voor het periodiek houden van medicatiereviews voor polyfarmacie patiënten.

Van Weelden zocht nadrukkelijk de samenwerking op met andere zorgverleners in de zorgketen. In haar eigen praktijk werkte zij al samen met klinisch chemici op het gebied van labwaarden. Tijdens haar voorzitterschap kwamen landelijke samenwerkingsafspraken tot stand tussen de Nederlandse Vereniging van Klinisch Chemici en de KNMP. Dat heeft geleid tot een soepeler uitwisseling van laboratoriumgegevens en daardoor tot een rationelere en effectievere farmacotherapie.

Het KNMP-voorzitterschap bood Van Weelden ook de kans om de Nederlandse farmacie internationaal uit te dragen. Zo was zij Council Member van de FIP, de PGEU en van de World Health Professions Alliance.

In 2017 ontving Marga van Weelden de KNMP-erepenning vanwege haar grote verdiensten voor de vereniging.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Marga van Weelden-Hulshof te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Verbinder

Gerben Klein Nulent lintjeApotheker Gerben Klein Nulent geldt als een echte verbinder. Als voorzitter van de KNMP (2014-2019) deed hij dit door onvermoeibaar de leden van de KNMP toe te spreken op alle ledencongressen en districtsledenbijeenkomsten in het land. Ook zocht hij voortdurend naar verbinding tussen groeperingen en visies binnen de sector en naar verbinding met andere organisaties en belangen in de Nederlandse gezondheidszorg. Op deze wijze droeg Klein Nulent in belangrijke mate bij aan een goed functionerende geneesmiddelenvoorziening, waar alle Nederlanders baat bij hebben.

Tijdens zijn voorzitterschap zette Klein Nulent zich met volle overtuiging in voor het vergroten en uitdragen van de farmaceutische deskundigheid van de apothekers, altijd met het patiëntenbelang voor ogen. Hierbij betrachtte hij voortdurend een grote betrouwbaarheid en zorgvuldigheid in het handelen van de KNMP, zoals het een vereniging van professionals betaamt.

Gerben Klein Nulent is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Onderscheidingen 

Naast de twee oud-voorzitters werden ook apothekers Christine Catlender en Zeliha Cimtay, alsmede buitengewoon lid van de KNMP Jean Marie Hermans gedecoreerd.

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd Christine Catlender, voormalig apotheker van apotheek de Meidoorn in Voorschoten, te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Zeliha Cimtay, beherend apotheker bij Medsen Apotheek Westblaak, is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Buitengewoon lid van de KNMP Jean Marie Hermans is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.