KNMP verzoekt contracteerpartijen met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over vergoeding FMD

8 juli 2021

De KNMP verzoekt contracteerpartijen om met zorgverzekeraars in gesprek te gaan over een vergoeding voor de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD). Daarvoor heeft de apothekersorganisatie een modelbrief voor contracteerpartijen opgesteld. De Europese verordening verplicht sinds begin 2019 tot het aanbrengen, aanmelden en afmelden van een uniek serienummer op geneesmiddelverpakkingen. Dit vraagt van apotheekhoudenden een investering in tijd en geld. Onlangs heeft het onderzoeksbureau SIRA, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), deze kosten in kaart gebracht. Volgens het ministerie moet dit rapport als input dienen voor gesprekken tussen contracteerpartijen en zorgverzekeraars.

Het onderzoeksbureau SIRA heeft de eenmalige investeringen per apotheek geraamd op 2.000 euro (softwarekosten) en 1.800 euro aan implementatiekosten (aanschaf nieuwe scanapparatuur). Daarbovenop komen structurele kosten tussen de 1.600 en 3.400 euro per jaar per apotheek (kosten van het controleren van de verpakkingen). Volgens het ministerie van VWS is het nu aan contracteerpartijen en zorgverzekeraars om in gesprek te gaan over de vergoeding van deze kosten. Het SIRA-rapport kan daarbij als input dienen. De KNMP heeft voor contracteerpartijen een modelbrief opgesteld – met de belangrijkste conclusies van het rapport – om dit gesprek gauw op te zoeken.

Apotheekhoudenden zijn sinds februari 2019 verplicht om de regelgeving als gevolg van de Falsified Medicines Directive (FMD) te implementeren. Zij moeten in dat kader de veiligheidskenmerken controleren en de unieke codes afmelden in het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS). Dit gebeurt door het (handmatig) scannen van de verpakking. Bij een ‘rood signaal’ (alert) moeten apotheekhoudenden nagaan waardoor de alert is ontstaan. Tevens dienen apotheekhoudenden op basis van hun professionele beoordeling te bepalen of er mogelijk sprake is van een vervalst geneesmiddel of een ondeugdelijke verpakking. In voorkomend geval dienen zij dat te melden bij Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ). Het geneesmiddel mag dan niet worden uitgegeven.

Eerder, in de zomer van 2017, onderzocht het adviesbureau Roland Berger al de totaalkosten van de implementatie van de FMD. Dat deed het bureau in opdracht van KNMP, ASKA, NAPCO, NVZA en LHV. Het ministerie van VWS heeft in 2018, onder meer aan de hand van dit rapport, zo’n 57 miljoen euro toegevoegd aan het ministeriële uitgavenkader farmaceutische zorg. Daarbij was de intentie om dit bedrag via de contractering door te geven aan de individuele apotheek. Over deze compensatie moeten apotheken, fabrikanten en groothandels met zorgverzekeraars onderling afspraken maken.

Klik hier voor het kostenonderzoek FMD bij apotheken
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg