KNMP roept VGZ op Eviplera ook na 1 juni 2021 te blijven vergoeden

20 mei 2021

De KNMP roept VGZ op om Eviplera ook na 1 juni 2021 te blijven vergoeden. Dat staat in gezamenlijke brief van de KNMP, Hiv Vereniging, de Nederlandse Vereniging van HIV Behandelaren en V&VN. In deze brief wijzen de partijen op de nadelige gevolgen van het niet meer vergoeden van Eviplera.

Aanleiding voor de brief is het besluit van VGZ om de vergoeding van Eviplera te vervangen door rilpivirine en emtricitabine/tenofovirdisoproxil. De partijen waarschuwen VGZ dat deze aanpassing van het beleid ten koste gaat van de therapietrouw. Zo geven de partijen aan dat de keuze die VGZ nu maakt ten aanzien van Eviplera niet is gebaseerd op een optimale farmacotherapie. Ook leidt de ogenschijnlijke kostenbesparing naar verwachting juist tot hogere kosten voor de zorgverzekeraar. Daarom wordt VGZ verzocht om de vergoeding van Eviplera voort te zetten.

Lees de brief
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg