KNMP-rapport biedt inzichten in het contracteerproces

4 juni 2021

De KNMP biedt met het rapport ‘Evaluatie onderhandelingstraject contractering 2021 e.v. in de extramurale farmacie’ inzichten in het contracteerproces. Het rapport maakt kansen en uitdagingen inzichtelijk van het contracteerproces tussen zorgmakelaars en zorgverzekeraars. De KNMP betrekt dit rapport bij de gesprekken met de stakeholders Zorgverzekeraars Nederland, zorgverzekeraars en zorgmakelaars.

De publicatie van het rapport vindt plaats in het kader van de branchegerichte ondersteuning van de KNMP. De evaluatie van het contracteerproces, als één van de terugkerende werkstromen, is het meest recente onderdeel daarvan. Eerder publiceerde de KNMP al een infoclip over het contracteerproces en een brochure ‘Zorgverzekering en apotheek’. Ook staan de districtsledenwebinars in het teken van contractering.

Bekijk hier het evaluatierapport
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering