KNMP nodigt openbaar apothekers uit mee te denken over visie Huisapotheek

14 oktober 2021

De KNMP nodigt openbaar apothekers uit om mee te denken over de visie Huisapotheek. Geïnteresseerde leden kunnen zich inschrijven voor een van de vijf online panelbijeenkomsten in de periode van 9 t/m 23 november 2021.

Deelnemers aan de panelbijeenkomsten ontvangen voorafgaand enkele te bespreken vragen, waaronder:

  • Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben apothekers van een huisapotheek?
  • Wat zijn rollen en verantwoordelijkheden van ketenpartners ten aanzien van de huisapotheek?
  • Welke positie heeft de huisapotheek in de keten?
  • Wat is dossierhouderschap?

De KNMP-visie Huisapotheek is van belang voor de openbaar apotheker. Beelden over de rollen en verantwoordelijkheden, passend bij apothekers van de huisapotheek, zijn essentieel voor goede farmaceutische patiëntenzorg. De visie Huisapotheek is tevens een uitwerking van het Programma Medicatieoverdracht, waarin ‘de apotheek waar de patiënt doorgaans komt’ wordt beschreven.

Data en tijden

Dinsdag 9 november 10:00 - 12:00 uur Meer informatie
Woensdag 10 november 10:00 - 12:00 uur Meer informatie
Donderdag 11 november 10:00 - 12:00 uur Meer informatie
Vrijdag 19 november 10:00 - 12:00 uur Meer informatie
Dinsdag 23 november 20:00 - 22:00 uur Meer informatie

Informatie en aanmelding

Er is plek voor maximaal 15 deelnemers per bijeenkomst. Deelname is gratis en accreditatie is aangevraagd. KNMP-leden kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar Ingrid Mogge, beleidsmedewerker KNMP, via .