KNMP-infoclip: inzicht in het contracteerproces

22 april 2021

De KNMP maakt met een infoclip voor openbaar apothekers het contracteerproces inzichtelijk. In de infoclip over contractering komen aan de orde: het contracteerproces tussen apotheker en zorgverzekeraars, de betrokken partijen bij de zorginkoop en de context van contractering binnen de extramurale farmacie. Daarnaast is er aandacht voor de rol en verantwoordelijkheid van de KNMP rondom de contractering.

De infoclip, gepresenteerd door apotheker Jeroen van der Pol, maakt onderdeel uit van een breder palet aan initiatieven van de KNMP om de branche te ondersteunen in het contracteerproces. Zo volgen in dat kader een rapport met een reflectie op het onderhandelingstraject 2021, een rapport over het zorginkoopbeleid en tevens staan de districtsledenwebinars in het teken van contractering en bekostiging. Daarmee beoogt de KNMP de kwaliteit en professionaliteit in het contracteerproces continu te verbeteren.

Bekijk hier de infoclip  Bekijk hier de achtergrondpresentatie Bekijk hier de KNMP-pagina over contractering
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering