KNMP actualiseert ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’

21 januari 2021

De KNMP heeft de ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’ geactualiseerd. Deze nieuwe versie biedt apothekers onder meer handvatten voor uitzonderingssituaties tijdens de coronacrisis waarbij de continuïteit van zorg door dreigend personeelstekort in het geding komt.

In de eerste acute fase van de coronacrisis zijn veel aanpassingen ingevoerd in de praktijkvoering van de apotheek. De praktijkvoering blijft aangepast nu de coronacrisis langer aanhoudt. Mogelijk dat, na een acute fase van meer extreme maatregelen, in sommige apotheken de praktijkmaatregelen kunnen worden bijgesteld naar een meer werkzame, patiënt- en medewerkervriendelijke werkwijze. De apotheker en zijn team beoordelen regelmatig de getroffen aanpassingen en stellen deze bij op geleide van de ontwikkeling van de coronacrisis.

Deze bijgewerkte handreiking biedt handvatten aan apothekers en hun apotheekteams hoe zij hun praktijk op een professionele wijze, rekening houdend met de ‘anderhalvemetersamenleving’, kunnen inrichten en wat zij kunnen doen bij dreigend personeelstekort.

De handreiking is tijdelijk van aard en maakt vooralsnog geen deel uit van de Professionele Standaard. De handreiking is afgestemd op de KNMP-handreiking 'Consult op afstand'. Leden van de KNMP kunnen reageren via richtlijnen@knmp.nl.

Bekijk de handreiking

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering