KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding herzien

23 september 2021

De KNMG/KNMP-richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding is herzien. Deze richtlijn ondersteunt artsen en apothekers bij een effectieve en veilige uitvoering van euthanasie. De herziene versie kent geen grote inhoudelijke verschillen ten opzichte van de vorige versie uit 2012.

De richtlijn wordt periodiek doorgelicht om zeker te stellen dat deze actueel is. Nieuw is dat er geen voorkeur meer wordt uitgesproken voor euthanasie ten opzichte van hulp bij zelfdoding. Beide methoden zijn even betrouwbaar. Het is aan de arts en de patiënt om samen te beslissen welke het meest passend is. Eveneens nieuw zijn de randvoorwaarden voor de samenwerking tussen arts en apotheker (hoofdstuk 2). In Bijlage IX van de richtlijn is een totaaloverzicht opgenomen van de wijzigingen die in deze versie zijn doorgevoerd.

De dood is altijd aangrijpend. Voor de patiënt en diens naasten, maar ook voor de arts en apotheker. De richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding van de KNMG en KNMP ondersteunt beide beroepsgroepen bij deze situaties van levensbeëindigend handelen. Deze richtlijn beschrijft de Professionele Standaard en is gebaseerd op de laatste wetenschappelijke en professionele inzichten vanuit diverse medische- en farmaceutische beroepsgroepen. 

Deze nieuwe richtlijn vervangt de KNMG/KNMP Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding (2012).

Bekijk hier de Richtlijn Uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdoding
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg