Kabinet in afwachting van Europees onderzoek naar geneesmiddelentekorten

16 februari 2021

Minister Van Ark (Medische Zorg) is in afwachting van een Europees onderzoek naar de afhankelijkheden van Europa en de oorzaken van (toenemende) geneesmiddelentekorten. Dat schrijft de bewindspersoon in antwoorden op Kamervragen van de PVV. Die stelde het Kamerlid Jansen naar aanleiding van de tekorten waarover KNMP Farmanco eind januari heeft gepubliceerd. Het aantal tekorten blijkt in 2020 andermaal ongekend hoog, en is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens de bewindspersoon is het geneesmiddelentekort al jarenlang ‘een hardnekkig, wereldwijd probleem’. Aan het Kamerlid Jansen (PVV) laat ze weten dat er ‘langs verschillende actielijnen’ wordt gewerkt aan het aanpakken van de tekorten. Zo beschrijft minister Van Ark dat er door de Europese Commissie onderzoek wordt gedaan naar geneesmiddelentekorten. Daarvan worden de resultaten in september verwacht. Dichterbij huis worden tekorten geadresseerd in een werkgroep van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), waarin ook apothekersorganisatie KNMP actief is. Verder wijst de bewindspersoon naar de ijzeren voorraad, die op dit moment nader wordt uitgewerkt. ‘Met meer voorraad kunnen problemen beter worden overbrugd’, aldus minister Van Ark.

Bij KNMP Farmanco zijn afgelopen jaar 1480 tekorten geteld, tegenover 1492 in 2019. Toen was er sprake van een verdubbeling. Voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP zei daarover destijds: ‘We hoopten dat het een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van.’ De tekortenproblematiek werd deze week opnieuw zichtbaar in de cijfers van het CBG en het IGJ. Zij melden dat het aantal geneesmiddelen waarvoor verwachte problemen zijn gemeld in 2020 met ongeveer 6% is gegroeid ten opzichte van 2019.

 

Lees hier de antwoorden op de Kamervragen van de PVV Lees hier het persbericht over het aantal geneesmiddelentekorten in 2020
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg