Inventarisatie knelpunten palliatieve zorg bij Parkinson voor ontwikkeling richtlijnmodule

15 juli 2021

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten met de ziekte van Parkinson in de palliatieve fase. Deze inventarisatie vindt plaats voor de ontwikkeling van een multidisciplinaire richtlijnmodule. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 29 augustus en neemt maximaal 10 minuten in beslag.

Symptomen waar mensen met parkinsonisme mee te maken krijgen, zijn zowel motorisch (stijfheid, rigiditeit, tremor, problemen met lopen en balans) als niet-motorisch (cognitieve achteruitgang, angst- en stemmingsklachten, slaapproblemen). Vanwege deze symptomen zijn de palliatieve behandelingen, zoals beschreven in de richtlijnen palliatieve zorg, niet altijd mogelijk en zijn specifieke aanbevelingen noodzakelijk.

De recent ontwikkelde richtlijn Ziekte van Parkinson (2020) beschrijft onder meer de zorg in de palliatieve fase. Deze adviezen zijn met name gericht op de tweede lijn. Daarom nam het IKNL het initiatief om aanvullende modules te maken waar ook zorgverleners in de eerste lijn mee kunnen werken.

Naar de enquêteDit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering