Inventarisatie knelpunten palliatieve zorg bij dementie voor herziening richtlijn

15 september 2021

Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) inventariseert knelpunten bij de zorg voor patiënten met dementie in de palliatieve fase. Deze inventarisatie vindt plaats voor de herziening van de pallialine-richtlijn Dementie. Apothekers kunnen in een enquête aangeven welke knelpunten zij ervaren bij het verlenen van deze zorg. Het invullen van de enquête kan tot uiterlijk 10 oktober 2021 en neemt ongeveer 10 minuten in beslag.

Dit jaar is de richtlijn Dementie herzien door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie. Deze beschrijft onder meer de zorg in de palliatieve fase, gericht op de tweede lijn. Daarom herziet het IKNL samen met andere partijen de pallialine-richtlijn Dementie, waarmee ook zorgverleners in de eerste lijn kunnen werken.

Naar de enquête

Klankbordgroeplid gezocht

Voorts zoekt het IKNL een apotheker die, namens de KNMP, in de klankbordgroep wil deelnemen aan de herziening van de pallialine-richtlijn Dementie. Apothekers met belangstelling kunnen uiterlijk 27 september 2021 contact opnemen met de KNMP via .

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering