Input gevraagd op beroepscompetentieprofiel openbaar apotheker

3 juni 2021

De KNMP, de Wetenschappelijk Sectie Openbaar apothekers (WSO) en het Centraal College vragen input van haar leden op het beroepscompetentieprofiel van de openbaar apotheker. Het huidige beroepscompetentieprofiel, dat stamt uit 2015, heeft een actualisatieslag nodig. In deze open consultatieronde vragen de partijen apothekers en betrokkenen mee te denken over de benodigde competenties van de openbaar apotheker in de toekomst. Het profiel geeft richting aan de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en de herregistratie-eisen voor openbaar apothekers. Deelnemers kunnen de vragenlijst tot 25 juni 2021 invullen.

De Toekomstvisie Openbare Farmacie 2025 laat zien dat de openbare farmacie er de komende jaren anders uit gaat zien. Daardoor zullen de benodigde competenties van de openbaar apotheker meeveranderen. Dit heeft gevolgen voor de vervolgopleiding tot openbaar apotheker en voor openbaar apothekers in de herregistratiefase.

Na de open consultatieronde stelt een werkgroep, bestaande uit praktijkapothekers en experts, een nieuw beroepscompetentieprofiel op. Vervolgens krijgen WSO-leden de mogelijkheid het nieuwe profiel te beoordelen alvorens het wordt vastgesteld. De verwachting is dat dit in september 2021 gebeurt, zodat het parallel loopt aan de ontwikkeling van een nieuw opleidingsplan voor de vervolgopleiding.

Naar de vragenlijst ‘Beroepscompetenties openbaar apotheker’
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie