Indicatorgidsen kwaliteitsindicatoren 2020 beschikbaar

8 maart 2021

De indicatorgidsen voor openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren zijn nu te downloaden. Apothekers kunnen de gidsen gebruiken om de kwaliteitsindicatoren over 2020 in te vullen. De uitvraag loopt van 6 april tot en met 17 mei 2021.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving start de uitvraag niet op 5 maar op 6 april.

Drie werkgroepen hebben voor openbare apotheken indicatoren ontwikkeld rondom de KNMP-richtlijnen ‘Medicatieveiligheid’, ‘Diabetes’, en ‘Geïndividualiseerde Distributievormen’. Daarnaast formuleerden twee werkgroepen voor het eerst indicatoren die op de zorg van dienst- en instellingsapotheken zijn gericht. Openbare apotheken, die ook deze zorg leveren, dienen dan aanvullend de bijbehorende indicatoren in te vullen.

Indicatorgids openbare apotheken 2020

Download

Indicatorgids dienstapotheken 2020

Download

Indicatorgids instellingsapotheken 2020

Download

Uitvraag verschillende apotheken

Openbare apotheken, instellingsapotheken en dienstapotheken ontvangen op 6 april een inlogcode voor de uitvraag via ICT-partner Desan. Ziekenhuisapotheken en poliklinische apotheken ontvangen een uitnodiging van de NVZA. Poliklinisch apothekers die graag de indicatoren voor openbare apotheken willen invullen, kunnen dit zo snel mogelijk laten weten via .

Meer informatie over de kwaliteitsindicatoren