Herhaalde oproep invullen digitale vragenlijst FMD

25 februari 2021

De KNMP herhaalt de oproep om de digitale vragenlijst FMD van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in te vullen. Half februari ontvingen apotheekhoudenden een brief waarin de verplichting is opgenomen om een digitale vragenlijst in te vullen over de voortgang van de invoering van de FMD in apotheken. De vragenlijst moet uiterlijk vrijdagmiddag 26 februari om 12.00 uur zijn ingevuld.

Apotheekhoudenden worden geadviseerd de lijst in een keer in te vullen en direct te verzenden omdat de gegevens anders teniet gaan. Apotheekhoudenden die de vragenlijst kwijt zijn, kunnen zich melden bij de IGJ via .

Bezoek IGJ aan apotheekhoudenden

De uitkomsten van het onderzoek zal de Inspectie op geaggregeerd niveau met betrokkenen en stakeholders delen en publiceren op de IGJ-website. Vervolgens brengt IGJ aangekondigde bezoeken aan apotheekhoudenden. Het is nog niet bekend hoeveel dit er zullen zijn en wanneer deze plaatsvinden.

De IGJ richt zich vooral op degenen die niet zijn aangesloten op het NMVS, niet of nauwelijks scannen en/of structureel veel alerts veroorzaken. Overigens gelden de verplichtingen zoals het aansluiten bij het NMVS, verifiëren van de code en afmelden in het systeem door middel van scannen van de code en melden van mogelijke vervalsing bij IGJ al sinds februari 2019. Sinds januari 2021 kan zonder waarschuwing een boete van 150.000 euro worden opgelegd. 

Check alerts met FMD-tool

De IGJ verzoekt het alertpercentage van de eigen apotheek of apotheekgedeelte van de praktijk na te gaan. Dit kan bijvoorbeeld met de FMD-tool die de NMVO op verzoek van de KNMP heeft ontwikkeld. De gebruikersnaam voor de FMD-tool hebben apothekers eind januari 2020 per brief ontvangen en het wachtwoord begin februari 2020 per email. Met de gebruikersnaam kan men een nieuw wachtwoord aanvragen middels de functie 'wachtwoord vergeten'. Indien inloggen bij de tool onverhoopt niet lukt, kunnen apothekers contact opnemen met de KNMP via . Kan wel ingelogd kan worden maar zijn de gegevens niet zichtbaar dan kan het helpen de instelling op ‘een maand’ te zetten of kan men contact opnemen met NMVO via .

Check de scanner

Verder verzoekt de IGJ de instellingen van alle scanners te controleren en de werkprocessen na te lopen om dubbel scannen van verpakkingen te voorkomen. Voorbeelden van werkprocessen die tot dubbel scannen kunnen leiden, zijn central filling en terhandstelling vanuit een eerder aangebroken verpakking.

Bekijk het bericht van IGJ
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering