Geen beleidswijzigingen in bekostiging extramurale farmacie in 2022

23 juni 2021

Voor de extramurale farmacie komen er geen beleidswijzigingen in de bekostiging voor 2022. Dat blijkt uit de publicatie van de beleidsregel, regeling en prestatiebeschrijvingbeschikking op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze regelgeving treedt per 1 januari 2022 in werking.

Een eerder voorstel tot wijziging van de prestatie voor de GDV is door de NZa uitgesteld tot 2023. Met de voorgenomen wijziging per 2023 wordt de prestatie GDV voortaan in rekening gebracht per terhandstelling van een GDV en wel voor het geheel aan geneesmiddelen in de GDV. Daarmee zou de prestatie niet langer meer in rekening worden gebracht per geneesmiddel. Wel is de NZa voornemens daarbij de mogelijkheid te bieden om contractafspraken te maken over tariefdifferentiatie naar aantal middelen.

De KNMP heeft in gesprekken met de NZa aangegeven dit voorstel onwenselijk te vinden, zolang het geen onderdeel is van een breder geheel in de vorm van een nieuwe bekostiging op de middellange termijn. Ook voorziet de KNMP problemen in de uitvoering en in de communicatie naar patiënten, zeker als in contracten de nieuwe mogelijkheden voor tariefdifferentiatie verschillend worden ingevuld. Voorts heeft de wijziging bij een budgettair neutrale invoering forse impact op individuele apotheken. Zodra er een definitieve prestatiebeschrijving voor 2023 bekend is zal de KNMP hierover nader berichten.

Bekijk de NZa-regelgeving voor de farmaceutische zorg in 2022
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering