Farmaceutisch Historische Dag uitgesteld

20 oktober 2021

De Farmaceutisch Historische Dag met als thema: relatie apotheker en arts, is uitgesteld. De bijeenkomst zou plaatsvinden op 23 november 2021. Er zal zo snel mogelijk een nieuwe datum worden gezocht voor deze bijeenkomst.

Het beroep van apotheker is door de eeuwen heen veranderd en daarmee samenhangend ook de relatie tussen apotheker en arts. Tijdens dit symposium wordt er stilgestaan bij deze relatie in het  verleden, heden én toekomst. Zo zal de historische ontwikkeling aan de orde komen, van de middeleeuwen tot de recente geschiedenis. In twee parallelsessies worden diverse projecten uitgelicht: hoe werken artsen en apothekers vandaag de dag samen? Voorts is er een vooruitblik: hoe zou de relatie tussen apotheker en arts zich kunnen ontwikkelen?