Europese Commissie vraagt Nederlandse apothekers naar ervaringen met buitenlandse recepten

18 augustus 2021

De Europese Commissie (EC) onderzoekt ervaringen van Nederlandse apothekers bij het verwerken van recepten uit het buitenland. Daartoe zet de EC een online enquête uit. Aanleiding hiervoor is een mogelijke herziening van de Europese richtlijn grensoverschrijdende gezondheidszorg. Aan apothekers wordt onder meer gevraagd hoeveel buitenlandse recepten, zoals van toeristen of van bewoners in de grensstreken, zij per maand ontvangen en tegen welke (mogelijke) belemmeringen zij aanlopen bij het verifiëren van buitenlandse recepten en verstrekken van geneesmiddelen. Het invullen van de enquête kan tot 4 oktober 2021.

Het onderzoek volgt uit een evaluatie van de Europese richtlijn over grensoverschrijdende gezondheidszorg. Deze richtlijn bepaalt onder welke voorwaarden een patiënt voor medische zorg naar een ander EU-land mag gaan, en of die zorg wordt vergoed. Het gaat daarbij ook over voorschriften en geneesmiddelen. Op basis van de resultaten van deze enquête worden knelpunten van deze Europese richtlijn in kaart gebracht. Die worden meegenomen in een mogelijke herziening.

Eerder heeft de KNMP samen met de PGEU, de Europese koepelorganisatie van apothekers, inbreng geleverd voor deze enquête. Beide organisaties volgen de ontwikkelingen rondom deze richtlijn, en kaarten knelpunten aan die zijn gerelateerd aan grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Vul de enquête in