Enkele wijzigingen in vergoeding apotheekbereidingen 2022

4 november 2021

De zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke (doorgeleverde) apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2022 niet meer vergoeden en/of waarvoor een voorwaarde geldt om voor vergoeding in aanmerking te komen.

Wijzigingen 

Hieronder is een overzicht weergegeven van bereidingen waarvan de vergoeding per 1 januari 2022 wijzigt ten opzichte van 2021:

F = wordt vergoed

N = wordt niet vergoed

F, vw = wordt vergoed mits voldaan aan de voorwaarde

PRK-code Omschrijving Aanspraakstatus 2021 Aanspraakstatus per 1-1-2022
117471 DEXAMFETAMINE TABLET 2,5 MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), wanneer de respons op een eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek.
95567 HEPARINE INFVLST WWSP 500IE=5ML (100IE/ML) F N
95559 HEPARINE INFVLST WWSP 1000IE=10ML (100IE/ML) F N
122998 HEPARINE INJVLST WWSP 1000IE=10ML (100IE/ML) F N
207047 HEPARINE INJVLST WWSP 1000IE=5ML (200IE/ML) F N
197327 HEPARINE INFVLST WWSP 25000=50ML (500IE/ML) F N
137405 HEPARINE INFVLST WWSP 25000IE=48ML (520,8IE/ML) F N
203769 METHYLPREDNISOLON CAPSULE 100MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend op voorschrift neuroloog.
110965 MISOPROSTOL CAPSULE VAGINAAL 25UG F N
167754 MISOPROSTOL CAPSULE 25UG F N
104558 OMEPRAZOL SUSP ORAAL 2MG/ML F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden aaneengesloten op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij het een voor de verzekerde nieuwe medicatie betreft.
197041 QUETIAPINE CAPSULE 3,125MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met een psychiatrische indicatie en niet akkoord als dit middel wordt toegepast als slaapmedicatie.
204420 QUETIAPINE CAPSULE 6,25MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met een psychiatrische indicatie en niet akkoord als dit middel wordt toegepast als slaapmedicatie.
124745 QUETIAPINE TABLET 6,25MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met een psychiatrische indicatie en niet akkoord als dit middel wordt toegepast als slaapmedicatie.
122505 QUETIAPINE TABLET 12,5MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met een psychiatrische indicatie en niet akkoord als dit middel wordt toegepast als slaapmedicatie.
136816 TIOGUANINE CAPSULE 5MG F

F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.

114847 TIOGUANINE TABLET 10MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.
208388 TIOGUANINE CAPSULE 15MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.
118605 TIOGUANINE CAPSULE 16MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.
118613 TIOGUANINE CAPSULE 18MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.
114855 TIOGUANINE TABLET 20MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.
104590 TIOGUANINE CAPSULE 21MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.
118648 TIOGUANINE CAPSULE 28MG F F, vw
Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.

Doorgeleverde apotheekbereidingen

Doorgeleverde apotheekbereidingen zijn bereidingen die een apotheek maakt en aan een andere apotheek levert. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) staat dit toe onder bepaalde voorwaarden. Zie voor meer informatie de IGJ-Circulaire 'Handhavend optreden bij collegiaal doorleveren van eigen bereidingen door apothekers’ en de bijbehorende annexen. Apotheekbereidingen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen en daarom niet opgenomen in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS).

Een doorgeleverde bereiding (DB) moet voldoen aan de wettelijke eis uit het Besluit zorgverzekering artikel 2.8 lid 1: rationele farmacotherapie. Dit betekent onder meer dat er sprake moet zijn van wetenschappelijk bewezen werkzaamheid. Sinds 2016 besluiten zorgverzekeraars gezamenlijk welke doorgeleverde bereidingen voor vergoeding in aanmerking komen. Om tot een gezamenlijk besluit te komen, krijgen de verzekeraars input van de KNMP, koepelorganisaties van medisch specialisten en huisartsen, en van Patiëntenfederatie Nederland. Het is uiteindelijk aan de zorgverzekeraars om te besluiten of zij een bereiding vergoeden of niet.

Aanspraakstatus

Een doorgeleverde bereiding kent verschillende aanspraakstatussen:

  • De bereiding komt in aanmerking voor vergoeding;
  • De bereiding komt alleen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor vergoeding;
  • De bereiding komt in principe niet in aanmerking voor vergoeding, maar er kan wel een machtiging worden aangevraagd. Op individuele gronden zou een verzekeraar toch kunnen besluiten de bereiding te vergoeden;
  • De bereiding komt niet in aanmerking voor vergoeding.

De aanspraakstatus en eventuele aanvullende voorwaarden van een bereiding worden uitgeleverd via de G-Standaard.

Oude wijzigingen

Hieronder is nog het overzicht te vinden van bereidingen waarvan de vergoeding per 2019 gewijzigd is ten opzichte van 2018:

Bekijk de verschillijst vergoedingen DB's 2020-2021

Voor 2020 waren er geen wijzigingen ten opzichte van 2019.

Bekijk de verschillijst vergoedingen DB’s 2018-2019 voor apothekers Bekijk de verschillijst vergoedingen DB’s 2018-2019 voor patiënten

Zijn er naar aanleiding van deze wijzigingen nog vragen? Neem dan contact op met de helpdesk van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (lna@knmp.nl, tel. 070 37 37 370).

Ga naar meer informatie over de vergoeding van apotheekbereidingen Ga naar de publieksinformatie op Apotheek.nl