DLW’s vanaf 19 mei: ‘Bekostiging en contractering in de farmacie’

15 april 2021

Van 19 mei tot en met 2 juni 2021 vinden voor alle leden van de KNMP de districtsledenwebinars (DLW’s) plaats, getiteld ‘Bekostiging en contractering in de farmacie’. Twee thema’s die voor een groot deel de randvoorwaarden bepalen voor de uitoefening van het vak van ziekenhuis- en openbaar apotheker.
Direct naar het aanmeldformulier

De KNMP heeft verschillende sprekers bereid gevonden om het onderwerp vanuit hun expertise te belichten. Dit zijn:

  • Ilaria Mosca (WHO) over de verschillende vormen van bekostiging in binnen- en buitenland. Hierbij zal zij ook specifiek ingaan op de farmacie;
  • Joris Uges (Haga Ziekenhuis) over de bekostiging en contractering van de ziekenhuisfarmacie;
  • Marielle Manders (CZ) over de contractering in de extramurale farmacie vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar;
  • Cees Dekkers (ZFC) over de rol van de zorgmakelaar in de extramurale farmacie en contracteren vanuit het perspectief van de zorgmakelaar.

Daarnaast komen actuele ontwikkelingen rondom de thema’s bekostiging en contractering aan bod.

Tijdens de DLW’s worden deelnemers ook bijgepraat over actualiteiten en beleidsontwikkelingen die de farmacie raken. Bovendien maakt de voorbereiding van de Algemene Vergadering onderdeel uit van het programma.

Bekijk het volledige programma Aanmelden
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP