Commissie LOA heeft twee vacatures

15 april 2021

De Commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) heeft twee vacatures. Het betreft één zetel voor een vertegenwoordiger van zelfstandige apotheken en één zetel voor een vertegenwoordiger van ketenapotheken. Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot 2 mei 2021 reageren.

De Commissie LOA zoekt commissieleden met lef en analytisch vermogen die voldoen aan de volgende minimumeisen:

  • Zetel zelfstandige apotheken: vertegenwoordigt een zelfstandige apotheek en is lid van de sectie LOA;
  • Zetel ketenapotheken: vertegenwoordigt de ketenapotheken en is lid van de sectie LOA.

Voor beide zetels geldt:

  • Aantoonbare bestuurservaring (ten minste drie jaar op regionaal/landelijk niveau);
  • Aantoonbare ervaring en affiniteit met bedrijfsbelangen van openbare apotheken, zoals bekostigingsmodellen;
  • Voldoende beschikbaar en bereikbaar om de taak te vervullen.
Meer informatie over de vacature, profielschets en procedure

Aandachtsgebieden LOA

De sectie LOA behartigt de belangen van de openbare apotheken en vormt binnen de KNMP een herkenbaar aanspreekpunt voor de leden van de sectie. De economische belangen en gezonde bedrijfsvoering van openbare apotheken staan centraal, in relatie tot de gewaardeerde positie van de apotheek in de gezondheidszorg.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: KNMP