CBG: Forxiga niet langer geregistreerd voor behandeling diabetes type 1

15 november 2021

Forxiga (dapagliflozine) is per 25 oktober 2021 niet langer geregistreerd voor de behandeling van diabetes mellitus type 1. Dat stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een bericht op haar website. De indicatie diabetes mellitus type 1 van dit geneesmiddel is verwijderd uit de bijsluiter en productinformatie, aldus het CBG. Het is nog wel geregistreerd voor de behandeling van type 2 diabetes mellitus, voor de behandeling van chronisch hartfalen en voor de behandeling van chronische nierschade bij volwassen patiënten.

Het CBG geeft aan dat bij het gebruik van dapagliflozine diabetische verzuring van het bloed (diabetische ketoacidose, DKA) kan optreden. Tijdens onderzoeken naar diabetes mellitus type 1 met dapagliflozine werd deze bijwerking vaak gemeld, bij meer dan 1 op de 100 patiënten. Daarom is het bedrijf bij registratie gevraagd om extra risicobeperkende maatregelen te nemen, waaronder het verspreiden van risicominimalisatie materiaal. Dit materiaal is met het vervallen van deze toepassing niet langer beschikbaar.

Bekijk het bericht van het CBG
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg