Benaderd door Zorgklacht.nl? Verwijs naar de eigen klachtenregeling!

31 augustus 2021

De KNMP ontvangt signalen dat de organisatie Zorgklacht apothekers benadert. Zorgklacht.nl is een commerciële organisatie en niet gelieerd aan de Klachten- en Geschillenregeling Openbare Apotheken. De KNMP adviseert apothekers om niet het gesprek met Zorgklacht.nl aan te gaan, maar te verwijzen naar de eigen klachtenregeling.

Nagenoeg alle openbare apotheken zijn via de zakelijke contributie of via een los abonnement aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Openbare Apotheek. De regeling voldoet aan de eisen van de Wet Klachten en Geschillen in de Zorg (Wkkgz) en omvat zowel bemiddeling via een onafhankelijke klachtenfunctionaris als behandeling door een onafhankelijke geschillencommissie, te weten de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Tips voor apothekers

  • Neem op uw eigen website een link op naar Apotheek.nl: klachten over uw apotheek?
    Op die manier kunnen patiënten gemakkelijker opzoeken waar ze terecht kunnen met een vraag of klacht. De KNMP zorgt ervoor dat de informatie op Apotheek.nl altijd actueel is. Een voorbeeld voor een inleidende tekst op uw website vindt u hier. De KNMP heeft ook een publieksfolder gemaakt over de klachtenregeling..
  • Zet in het kwaliteitsprofiel op Apotheek.nl een vinkje bij het kenmerk 'de apotheek heeft een klachtenregeling'.
    Van iedere openbare apotheek staat op Apotheek.nl een kwaliteitsprofiel met een aantal kenmerken. Een daarvan is 'de apotheek heeft een klachtenregeling'. Dat kenmerk kunt u aanvinken wanneer uw apotheek aangesloten op de Klachten- en Geschillenregeling Openbare Apotheken of op een andere erkende klachten- en geschillenregeling. En wanneer u deze regeling kenbaar gemaakt voor uw patiënten.
    Wilt u iets aanpassen in het kwaliteitsprofiel van uw apotheek op Apotheek.nl en heeft u de inloggegevens niet meer? Vraagt u dan nieuwe aan via . Zie ook de KNMP website voor achtergrondinformatie over het kwaliteitsprofiel.