Advies Zorginstituut: vergoed apotheekbereiding mexiletine

20 januari 2021

Het Zorginstituut adviseert om niet het weesgeneesmiddel Namuscla (mexiletine) maar de apotheekbereidingen van mexiletine te vergoeden uit de basisverzekering. Dat blijkt uit een GVS-advies van het Zorginstituut van 13 januari 2021 naar aanleiding van de vergoedingsaanvraag van Namuscla. De hoge prijs van dit weesgeneesmiddel ondermijnt volgens het Zorginstituut ‘de solidariteit van ons zorgstelsel’. Daarom pleit het instituut ervoor om de (goedkopere) apotheekbereidingen wel in de basisverzekering op te nemen.

Mexiletine wordt ingezet om klachten te verminderen van de erfelijke spierziekte niet-dystrofische myotonie. Daarbij gaat het om stijfheid van de spieren (myotonie) zonder spierafbraak (niet-dystrofisch). Van de ongeveer vierhonderdvijftig mensen in Nederland die lijden aan deze aandoening komen circa vierhonderd in aanmerking voor behandeling met mexiletine. Voor hen is mexiletine reeds lange tijd beschikbaar als apotheekbereiding of als geïmporteerd geneesmiddel. Sinds 2018 is mexiletine ook onder de merknaam Namuscla in Nederland geregistreerd als weesgeneesmiddel bij de behandeling van niet-dystrofische myotonie. Op basis van wetenschappelijk onderzoek blijkt dat Namuscla bij behandeling van niet-dystrofische myotonie even effectief is als de andere medicijnen met mexiletine.

De prijs van Namuscla (23,39 euro per capsule) is ruim drie keer hoger dan die van apotheekbereidingen (6,95 euro per capsule). Gezien dit prijsverschil heeft het Zorginstituut geadviseerd om Namuscla niet te vergoeden vanuit het basispakket. Als reden voor het prijsverschil gaf de fabrikant op dat er onder meer flinke kosten moesten worden gemaakt om het middel op de markt te brengen. Het Zorginstituut stelt echter dat de prijs van Namuscla in geen verhouding staat tot de inspanningen om het middel in Europa te registreren.

Op basis van het advies van het Zorginstituut neemt minister Van Ark (Medische Zorg) een definitief besluit over het vanuit de basisverzekering vergoeden van apotheekbereidingen met mexiletine, dan wel van het middel Namuscla. Het Zorginstituut waarschuwt dat het vergoeden van Namuscla leidt tot extra kosten tussen de 6,1 en 7,6 miljoen euro. ‘Door deze extra kosten kan andere goede zorg niet worden vergoed uit de basisverzekering’, meldt het Zorginstituut. ‘De onnodig hoge prijs ondermijnt de solidariteit van ons zorgstelstel.’

GVS-advies mexiletine (Namuscla) bij behandeling non-dystrofische myotonie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg