Advies eTRS: maak gezamenlijke afspraken met VVT-instellingen in de regio

2 februari 2021

De KNMP adviseert haar leden om met de VVT-instellingen in de regio gezamenlijke afspraken te maken over de keuze voor en financiering van een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS).

Regionaal gebruik van eenzelfde eTRS vereenvoudigt de implementatie. Voorts zijn er implementatieafspraken nodig over de inrichting van het Apotheek Informatie Systeem (AIS) en eTRS alsmede training van apotheekmedewerkers en toedieners.

Omdat de invoering van een eTRS een gezamenlijke verantwoordelijkheid is, vraagt het een billijke en logische kostenverdeling passend bij de activiteiten van beide sectoren. De eenmalige aanschaf van de benodigde generieke koppeling, inrichting en training van het AIS zou eventueel voor rekening van de apotheek kunnen komen. De kosten van de implementatie en het gebruik van het eTRS, zoals aanschaf, inrichting, training en jaarlijkse abonnementskosten per patiënt, worden dan in elk geval betaald door de VVT-instelling.

Steeds meer verpleeghuizen, woonzorgcentra en thuiszorg (VVT) stappen over op een eTRS. Voor zowel patiënten als zorgverleners biedt dat voordelen. Een eTRS werkt snel, geeft minder fouten, is milieuvriendelijk en ondersteunt bij het verwerken van tussentijdse wijzigingen van medicatie. Daarnaast verstevigt intensievere samenwerking tussen apotheker en toediener de netwerkzorg rondom de patiënt.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering