Actuele informatie VIPP Farmacie beschikbaar

16 september 2021

De KNMP biedt apothekers actuele informatie aan over het programma VIPP Farmacie. Deze informatie is beschikbaar op de daarvoor ingerichte websitepagina op KNMP.nl. Daarop staan onder meer de voorwaarden voor deelname aan VIPP Farmacie en komt de organisatiestructuur van het programma aan de orde. Voorts zijn er veel gestelde vragen en antwoorden opgenomen.

Regionale apothekersorganisaties spelen een belangrijke rol in het aanvragen van de subsidie voor VIPP Farmacie. Dat aspect is daarom ook tijdens de netwerkbijeenkomst van 15 september toegelicht. Daarbij kwamen onder meer de inhoud van het programma VIPP Farmacie, een korte update van de huidige status van het programma en de rol van regionale apothekersorganisaties aan bod.

VIPP Farmacie is een stimuleringsprogramma van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) voor openbare apotheken met als doel de farmaceutische zorg veiliger en efficiënter te maken en de positie van de patiënt te versterken. Door het laten bouwen en in gebruik nemen van landelijke informatiestandaarden komen actuele medicatieoverzichten beschikbaar voor zorgverleners en patiënten en verbetert de medicatiebewaking.

Vragen over VIPP Farmacie kunnen apothekers stellen door te mailen naar .

Bekijk hier de informatie over VIPP Farmacie
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg