WZOA en VAD stemmen in met cao Apothekers in Dienstverband

21 september 2021

De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging Apothekers in Dienstverband (VAD) zijn overgegaan tot het ondertekenen van de nieuwe cao Apothekers in Dienstverband. De nieuwe en gemoderniseerde cao heeft een looptijd van 1 september 2021 tot en met 30 juni 2022, en is de opvolger van de cao Apothekers in Dienstverband 2017.

De belangrijkste punten in het cao-akkoord zijn:

  • structurele loonontwikkeling;
  • incidentele loonontwikkeling;
  • collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering;
  • modernisering van de cao;
  • ruimer budget functiegebonden kosten;
  • nieuwe verdeling van de pensioenpremie;
  • het goede gesprek;
  • ‘Do the job’-contract;
  • salarisschalen.

Bekijk hier het persbericht Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022 Lees hier het eerdere KNMP-bericht

 

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering