Nieuws 2021

IGJ en KNMP actualiseren Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de KNMP hebben de ‘Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen in de Openbare Apotheek’ bijgewerkt.

Lees verder

QR-code Apotheek.nl beschikbaar

De KNMP heeft een QR-code ontwikkeld die linkt naar Apotheek.nl. Apothekers kunnen de QR-code gebruiken op het (print)materiaal van de eigen apotheek ter ondersteuning van de patiëntenvoorlichting en ter bevordering van veilig medicijngebruik.

Lees verder

13 januari: webinar voor zorgprofessionals over COVID-19-vaccins

Het ministerie van VWS, RIVM, NHG en LHV organiseren woensdagavond 13 januari om 20.00 uur samen met MedischeScholing.nl een live webinar over de COVID-19-vaccins. Deze gratis nascholing staat open voor iedereen die in de zorg werkt.

Lees verder

PRISMA-symposium 2021 open voor abstracts

Apothekers kunnen tot maandag 5 april hun abstract indienen voor het PRISMA-symposium 2021. De beste abstracts worden gepubliceerd in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. Het PRISMA-bestuur reikt tijdens dit online symposium op 18 mei tevens de PRISMA-publicatieprijs en PRISMA-proefschriftprijs uit.

Lees verder

KNMP stelt apart overzicht beschikbaar voor apothekers over COVID-19-vaccins

Op KNMP.nl is een apart overzicht beschikbaar gesteld voor apothekers en hun team met vragen en antwoorden (Q&A) over vaccins tegen het coronavirus. Deze pagina is een aanvulling op de Q&A over het coronavirus in het algemeen. De informatie op KNMP.nl wordt voortdurend up-to-date gehouden.

Lees verder

Informatie over COVID-19-vaccins Comirnaty en Moderna beschikbaar op Apotheek.nl

Apotheek.nl biedt uitgebreide publieksinformatie over de COVID-19-vaccins Comirnaty en Moderna. De Europese medicijnautoriteiten hebben beide vaccins tegen het coronavirus onder voorwaarden goedgekeurd.

Lees verder

Onderhandelingsresultaat cao Apotheken 2019-2021 richting achterbannen

Het onderhandelingsresultaat van de cao Apotheken 2019-2021 gaat richting de achterbannen. De vakorganisaties FNV, CNV en de werkgeversverenigingen VZA en ASKA bereikten op 5 januari 2021 een onderhandelingsresultaat en publiceerden daarover een gezamenlijke verklaring.

Lees verder

Aantal geneesmiddelentekorten wederom ongekend hoog

Persbericht | Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland blijkt in 2020 andermaal ongekend hoog en is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. In 2020 zijn 1480 tekorten geteld, tegenover 1492 een jaar eerder. Toen was er een verdubbeling. Voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP: ‘We hoopten dat het een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van.’

Lees verder

Advies Zorginstituut: vergoed apotheekbereiding mexiletine

Het Zorginstituut adviseert om niet het weesgeneesmiddel Namuscla (mexiletine) maar de apotheekbereidingen van mexiletine te vergoeden uit de basisverzekering. Dat blijkt uit een GVS-advies van het Zorginstituut van 13 januari 2021 naar aanleiding van de vergoedingsaanvraag van Namuscla. De hoge prijs van dit weesgeneesmiddel ondermijnt volgens het Zorginstituut ‘de solidariteit van ons zorgstelsel’. Daarom pleit het instituut ervoor om de (goedkopere) apotheekbereidingen wel in de basisverzekering op te nemen.

Lees verder

KNMP actualiseert ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’

De KNMP heeft de ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’ geactualiseerd. Deze nieuwe versie biedt apothekers onder meer handvatten voor uitzonderingssituaties tijdens de coronacrisis waarbij de continuïteit van zorg door dreigend personeelstekort in het geding komt.

Lees verder

Draaiboek en aandachtspunten voor mogelijke vaccinatierol apothekers

De KNMP publiceert op de website een draaiboek en een lijst met aandachtspunten voor apothekers die willen meewerken aan de COVID-19-vaccinatie. Zij kunnen gebruikmaken van de documenten ‘Lijst met aandachtspunten voor openbaar apothekers’ van de KNMP en het ‘Draaiboek COVID-vaccinatie’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). In verschillende regio’s in Nederland werken apothekers al mee aan de vaccinatie.

Lees verder

Chatsessie ‘Vaccineren’: maximum bereikt en achteraf terug te kijken

De chatsessie ‘Vaccineren’ heeft het maximum van 500 plekken bereikt en is achteraf terug te kijken op KNMP.nl. Vrijdag 22 januari houdt KNMP een ingelaste virtuele chatsessie met voorzitter Aris Prins voor ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers. De voorzitter gaat met hen in gesprek over hun rol in het vaccinatieproces van het coronavaccin dat VWS en RIVM zijn gestart. De vragen die de leden in de chat stellen, zijn later -voorzien van een antwoord- terug te vinden in de Q&A over het coronavirus op KNMP.nl. De KNMP blijft graag met haar leden in gesprek en bericht de leden wanneer de komende chatsessies met Aris plaatsvinden.

Lees verder

Rijksoverheid stelt verklaringen avondklok beschikbaar

De Rijksoverheid stelt formulieren van verklaringen voor de avondklok beschikbaar via haar website. Het gaat om een ‘eigen verklaring avondklok’ en een ‘werkgeversverklaring avondklok’. Wie vanaf 23 januari tussen 21.00 en 04.30 voor het werk buiten is, dient beide formulieren te kunnen tonen.

Lees verder

Chatsessie met Aris Prins over vaccineren op KNMP.nl terug te zien

Apothekers kunnen vanaf nu de chatsessie met Aris Prins over vaccineren terugzien achter de inlog op KNMP.nl. In de chatsessie van 22 januari komen onderwerpen als voor toediening gereedmaken, registratie, logistiek en vergoeding aan de orde. De gestelde vragen verwerkt de KNMP zo spoedig mogelijk in de vragen en antwoorden over de COVID-19 vaccins op KNMP.nl.

Lees verder

Webinar 'VTGM bij vaccineren' op 27 januari 10.30 uur

Woensdag 27 januari van 10.30-11.30 uur houdt de KNMP een webinar over de VTGM bij het vaccineren van de COVID-vaccins. Dit is een vervolg op de chatsessie met Aris Prins over vaccineren van 22 januari jl. Deze week start de landelijke vaccinatie van de COVID-vaccins in de instellingen. De KNMP wil met dit webinar de betrokken apothekers informatie en kaders geven bij het uitvoeren van hun rol bij de VTGM van de vaccins.

Lees verder

Inschrijving online KNMP Voorjaarscongres 2021 geopend

De inschrijving voor het online KNMP Voorjaarscongres 2021 op dinsdag 9 maart is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Diabetes Mellitus.

Lees verder

PGEU: stijging geneesmiddelentekorten in meerderheid Europese landen

In de meerderheid van de Europese landen is het aantal geneesmiddelentekorten in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese koepelorganisatie van openbaar apothekers (PGEU). Alle 26 onderzochte Europese landen hadden in 2020 te maken met geneesmiddelentekorten. In 17 landen is de situatie rondom geneesmiddelentekorten verslechterd, aldus de PGEU. De situatie bleef in 8 landen hetzelfde.

Lees verder

Webinar 'VTGM bij vaccineren' terug te zien op KNMP.nl

Apothekers kunnen vanaf nu de webinar over het VTGM bij het vaccineren terugzien achter de inlog op KNMP.nl. Onder leiding van voorzitter Aris Prins, spraken inspecteur (CSI) Florentine Baldée-Nieuwmeyer, ziekenhuisapotheker Diane Bastiaans en openbaar apotheker Paul Albers over hun ervaringen bij het Voor Toediening Gereedmaken van de COVID-vaccins.

Lees verder

KNMP over chatsessie en webinar COVID-19-vaccins

De KNMP gaf apothekers middels een chatsessie en webinar de gelegenheid zich te laten bijpraten en het gesprek aan te gaan over de laatste ontwikkelingen op het gebied van COVID-19-vaccinaties. De chatsessie en het webinar vonden plaats op vrijdag 22 januari en woensdag 27 januari 2021 en zijn terug te kijken via KNMP.nl.

Lees verder

Advies eTRS: maak gezamenlijke afspraken met VVT-instellingen in de regio

De KNMP adviseert haar leden om met de VVT-instellingen in de regio gezamenlijke afspraken te maken over de keuze voor en financiering van een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS).

Lees verder

Minister De Jonge (VWS) dankt apothekers voor snelle hulp bij vaccinatie

Minister De Jonge (VWS) spreekt een woord van dank uit aan apothekers voor de ondersteuning bij de COVID-19-vaccinatie. In een Kamerbrief schrijft hij dat zowel ziekenhuis- als openbare apothekers op zeer korte termijn hun hulp hebben aangeboden. Apothekers werken in verschillende regio’s samen met zorginstellingen bij de ondersteuning van vervoer, ompakken en voorbereiden van de vaccins. ‘Ik ben blij met het harde werk van alle betrokkenen’, laat de bewindspersoon weten.

Lees verder

Uitvraag kwaliteitsindicatoren start op 6 april

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, kunnen tussen 6 april en 17 mei 2021 de kwaliteitsindicatoren over 2020 invullen. De basis voor de uitvraag wordt, net als in voorgaande jaren, gevormd door de Professionele Standaard farmaceutische zorg.

Lees verder

CBG: gebruik Esmya weer beperkt toegestaan

Het gebruik van Esmya (ulipristalacetaat 5 mg) is weer toegestaan. Wel is de groep vrouwen voor wie het geneesmiddel is bedoeld, nog verder ingeperkt. Dat stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een bericht op haar website.

Lees verder

18 maart: online bijeenkomst over voorschrijvend apotheker

De KNMP, NVZA, VJA en JongNVZA organiseren op 18 maart een online bijeenkomst met als titel ‘Voorschrijvend apotheker: de toekomst voor Nederlandse apothekers?’. Apothekers en artsen worden gevraagd zich bij voorkeur als duo in te schrijven voor dit evenement.

Lees verder

Nieuwe handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden'

De KNMG en Patiëntenfederatie Nederland hebben een nieuwe 'Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gepubliceerd. Die gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. Er is een uitgave voor zorgverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden.

Lees verder

SFK-rapportage patiëntenlijst COVID-19-vaccinatie beschikbaar

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) stelt een rapportage beschikbaar om te komen tot een patiëntenlijst COVID-19-vaccinatie. De rapportage ondersteunt apothekers bij het selecteren van patiënten die geneesmiddelen gebruiken die mogelijk relevant zijn tijdens of voorafgaand aan een COVID-19-vaccinatie.

Lees verder

Recall fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd DMB

GMP apotheek De Magistrale Bereider heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd terug te roepen op patiëntniveau. Het betreft een drank met ZI-nummer 15966941. De recall betreft uitsluitend de charge 20B0D. Deze charge is uitgeleverd in de periode van eind mei 2020 tot eind december 2020.

Lees verder

Cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat cao Apotheken

Alle cao-partijen zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat van de cao Apotheken. De leden van de ASKA, VZA en de vakorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Lees verder

IGJ vraagt apotheekhoudenden digitale vragenlijst FMD in te vullen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt apotheekhoudenden middels een brief om een korte, digitale vragenlijst in te vullen. Apotheekhoudenden zijn verplicht de lijst binnen veertien dagen na dagtekening van de brief in te vullen. Het betreft vragen rondom de voortgang van de invoering van de Europese Falsified Medicines Directive (FMD) in apotheken. Op deze manier wil de IGJ inzicht krijgen in de stand van zaken van de veiligheidskenmerken van geneesmiddelen tegen vervalsingen in de distributieketen in Nederland.

Lees verder

Minister Van Ark informeert Kamer over voortgang geneesmiddelenbeleid

Minister Van Ark (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid. In haar Kamerbrief van 12 februari geeft zij de politieke stand van zaken weer van diverse dossiers, zoals geneesmiddelentekorten, gegevensuitwisseling in de zorg en het verbeteren van toegankelijke informatie voor patiënten. De bewindspersoon schrijft onder meer dat apothekers een ‘unieke en centrale positie’ hebben in de farmaceutische zorgverlening. De voortgangsbrief omvat geen nieuwe voorstellen. Doordat de Kamerbrief tijdens het voorjaars- en verkiezingsreces is verschenen, zullen nieuwe Tweede Kamerleden zich in april buigen over de brief.

Lees verder

Kabinet in afwachting van Europees onderzoek naar geneesmiddelentekorten

Minister Van Ark (Medische Zorg) is in afwachting van een Europees onderzoek naar de afhankelijkheden van Europa en de oorzaken van (toenemende) geneesmiddelentekorten. Dat schrijft de bewindspersoon in antwoorden op Kamervragen van de PVV. Die stelde het Kamerlid Jansen naar aanleiding van de tekorten waarover KNMP Farmanco eind januari heeft gepubliceerd. Het aantal tekorten blijkt in 2020 andermaal ongekend hoog, en is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder.

Lees verder

Voorjaarscongres: inschrijven vóór 23 februari en alle parallelsessies op KNMP.nl

De inschrijving voor het voorjaarscongres sluit op 23 februari 2021 en de inhoud van alle parallelsessies is nu op KNMP.nl beschikbaar. Het congres op 9 maart 2021 wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Diabetes Mellitus.

Lees verder

KNMP-pleidooi voor centrale rol apothekers bij zorg rondom ouderen

De KNMP pleit voor een centrale rol van apothekers bij de zorg rondom ouderen. Dat bracht de KNMP naar voren tijdens de ‘Week van de dialoog’ die het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) afgelopen week organiseerde. Daarin stond de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ centraal. Ook stelde de KNMP dat de samenwerking binnen de zorg voor ouderen moet worden versterkt. Dat zal de KNMP tevens benadrukken in haar schriftelijke reactie gedurende de consultatieronde, waarin de KNMP haar visie geeft op de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’.

Lees verder

Inspectie geeft tips aan zorgverleners over COVID-19-vaccinatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een informatieblad uitgebracht over de COVID-19-vaccinatie. Hierin staan tips en aanbevelingen voor zorgverleners, onder wie apothekers, om het proces van het vervoer, ompakken en toediening gereedmaken van vaccins nog beter te laten verlopen. Deze komen voort uit bezoeken die de Inspectie uitvoert. Volgens de inspectie is er sprake van ‘professionele doorontwikkeling’. De factsheet van de IGJ wordt om de paar weken bijgewerkt.

Lees verder

51e editie Informatorium Medicamentorum beschikbaar

De 51ste editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees hebben het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie afgelopen week al per post ontvangen. Bestellen kan via de KNMP-website.

Lees verder

Herhaalde oproep invullen digitale vragenlijst FMD

De KNMP herhaalt de oproep om de digitale vragenlijst FMD van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in te vullen. Half februari ontvingen apotheekhoudenden een brief waarin de verplichting is opgenomen om een digitale vragenlijst in te vullen over de voortgang van de invoering van de FMD in apotheken. De vragenlijst moet uiterlijk vrijdagmiddag 26 februari om 12.00 uur zijn ingevuld.

Lees verder

Europese Commissie wil grotere rol EMA in toezicht op geneesmiddelentekorten

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) moet een grotere rol krijgen in het toezicht houden op tekorten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dat schrijft de Europese Commissie in een voorstel voor een Europese farmastrategie om de bevoegdheden van het EMA in gezondheidscrises uit te breiden. Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie stelt voor dat lidstaten het EMA moeten informeren over alle tekorten die mogelijk kunnen leiden tot een ingrijpende gebeurtenis of een crisis. Het Nederlandse kabinet verwelkomt de plannen, maar pleit voor een duidelijke definitie van zo’n ‘ingrijpende gebeurtenis’.

Lees verder

Minister De Jonge (VWS) is te spreken over voorkomen spillage door apothekers

Minister De Jonge (VWS) noemt het ‘fantastisch’ dat uit flacons van BioNTech/Pfizer een zevende dosis kan worden gehaald. ‘Dat lukt op z’n minst een deel van de GGD-medewerkers, en sowieso in de ziekenhuizen. Apothekers zijn dat natuurlijk gewend’, aldus de bewindspersoon tijdens een Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het onderwerp kwam ter sprake nadat het Kamerlid Ploumen (PvdA) vragen stelde over het voorkomen van spillage van coronavaccins.

Lees verder

IGJ geeft opnieuw ruimte voor online voorschrijven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft opnieuw toestemming aan artsen om in een aantal omstandigheden geneesmiddelen online voor te schrijven. Dat meldt de IGJ op haar website. Volgens de overheidsinstantie kan het uitschrijven van recepten via een videoconsult helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Fysiek contact wordt op die manier vermeden. Tijdens de pandemie heeft de IGJ al eerder een aantal keer tijdelijk toestemming gegeven voor het online voorschrijven.

Lees verder

KNMP Kennisbank: technische problemen verholpen

De KNMP heeft in het weekeinde technische problemen gehad met de Kennisbank. Hierdoor was dit informatiesysteem tijdelijk niet bereikbaar. De KNMP heeft gewerkt aan een oplossing en gaat er vanuit, met excuses voor het ongemak, dat de problemen van de baan zijn.

Lees verder

Vrijstelling voor bereiden handdesinfectantia door apotheken verloopt op 4 maart

De vrijstelling voor het bereiden van handdesinfectantia door apotheken verloopt op 4 maart 2021. In het afgelopen jaar is door de staatssecretaris van IenW vanwege de coronacrisis een zogenaamde generieke vrijstelling verleend aan apotheken voor het zelf bereiden van handdesinfectantia. Deze vrijstelling was uitsluitend van toepassing voor de samenstellingen volgens de LNA-mededeling ’Handdesinfectantia voor professioneel gebruik’ van 20 maart 2020. De vrijstelling wordt niet verlengd. Bij het aflopen van deze vrijstelling is geen aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld. Dit betekent dat voorraden die onder de vrijstelling vallen vanaf 4 maart niet meer gebruikt mogen worden.

Lees verder

Lareb en BMC starten studie naar patiëntervaringen medicinale cannabis

Bijwerkingencentrum Lareb en Bureau Medicinale Cannabis (BMC) zijn op 1 maart 2021 gestart met een studie naar ervaringen van patiënten met medicinale cannabis. Lareb en BMC doen een beroep op apothekers om patiënten te informeren over deze studie en hen uitnodigen om mee te doen.

Lees verder

IGJ stuurt reminder invullen digitale vragenlijst FMD

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stuurt vrijdag 5 maart 2021 een reminder per brief aan alle apotheekhoudenden die de verplichte digitale vragenlijst FMD van de IGJ nog niet hebben ingevuld. Apotheekhoudenden hebben een week, tot vrijdag 12 maart, de tijd om hieraan te voldoen. Doen apotheekhoudenden dit niet, dan kan IGJ onaangekondigd bezoeken brengen aan apotheken en informatie vorderen. In de brief wijst IGJ apotheekhoudenden er bovendien opnieuw op dat zij verplicht zijn zich aan te sluiten bij het NMVS, de veiligheidskenmerken en deactivatie van de 2D-code op de verpakking te controleren en een vermoeden van vervalsing te melden bij IGJ.

Lees verder

Programmawebsite ‘Samen voor medicatieoverdracht’ live

De website Samenvoormedicatieoverdracht.nl is live. Via deze Nictiz-website van het programma Medicatieoverdracht lezen apothekers en andere zorgaanbieders, softwareleveranciers en patiënten over medicatieoverdracht. De website biedt nuttige informatie over het medicatieproces, praktijkvoorbeelden, als ook antwoorden op veel gestelde vragen over medicatieoverdracht.

Lees verder

Harm Geers wint KNMP Zorginnovatieprijs 2021 met Apothekers Podcast

De KNMP Zorginnovatieprijs 2021 gaat naar openbaar apotheker Harm Geers met zijn Apothekers Podcast. Dat is 9 maart bekendgemaakt in het World Forum te Den Haag tijdens het KNMP Voorjaarscongres 2021. De podcast is sinds oktober 2020 in de lucht en heeft als doel mensen te doordringen van de positieve effecten van geneesmiddelen.

Lees verder

Indicatorgidsen kwaliteitsindicatoren 2020 beschikbaar

De indicatorgidsen voor openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren zijn nu te downloaden. Apothekers kunnen de gidsen gebruiken om de kwaliteitsindicatoren over 2020 in te vullen. De uitvraag loopt van 6 april tot en met 17 mei 2021.

Lees verder

Apotheken mogen naar verwachting vanaf april zelftesten aanbieden

Openbaar apotheken kunnen mogelijk binnenkort corona-zelftesten aanbieden. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naar verwachting zullen in april de eerste zelftesten op de Nederlandse markt komen. Momenteel worden deze zogeheten antigeensneltesten, naast PCR testen, in de teststraten van de GGD gebruikt. De binnenkort verkrijgbare zelftesten behoeven volgens het ministerie een duidelijke instructie of begeleiding door 'een geschoold iemand'. Aan het einde van de maand komt een groep van experts met een advies over het gebruik van deze zelftesten.

Lees verder

Webinar vaccinatiestrategie en het vaccineren in de huisartsenpraktijk

De KNMP houdt donderdag 11 maart van 11.00 uur tot 12.00 uur een webinar over de vaccinatiestrategie en het vaccineren in de huisartsenpraktijk. Ook komen het vaccin van AstraZeneca en de registratie aan bod. Met KNMP-voorzitter Aris Prins als moderator, geven twee sprekers van het RIVM een presentatie.

Lees verder

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen per 1 juli 2021 van kracht

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is per 1 juli 2021 van kracht. Verenigingen en stichtingen waarin apothekers actief zijn moeten per die datum gaan voldoen aan deze nieuwe wet. Dit vraagt aandacht van besturen om na te gaan of aanpassing van statuten nodig is.

Lees verder

Overzichtsdocument over COVID-19-vaccins vol achtergrondinformatie

De KNMP publiceert een overzichtsdocument vol met achtergrondinformatie over COVID-19-vaccins. Apothekers lezen hierin over de verschillende soorten vaccins. Ook beschrijft het document hoe de vaccins werken en wat de voor- en nadelen zijn. Er zijn in dit document geen effectiviteitsgegevens opgenomen.

Lees verder

KNMP, LHV, NVZA en NAPCO verzoeken VWS belofte na te komen om FMD-kosten te vergoeden

KNMP, LHV, NVZA en NAPCO verzoeken, namens apotheekhoudenden, het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) hun belofte na te komen om de kosten voor de implementatie van de Falsified Medicines Directive (FMD) te vergoeden. Dat staat in een gezamenlijke brief aan VWS.

Lees verder

AIS per april aangesloten op koppelvlak van inlogmogelijkheden voor elektronisch patiëntendossier

Het apotheekinformatiesysteem (AIS) wordt per april aangesloten op een koppelvlak van inlogmogelijkheden voor het elektronisch patiëntendossier. Dit gebeurt in het kader van uniforme inlogmogelijkheden vanuit de Wet Digitale Overheid (WDO). Apothekers hoeven hiervoor specifiek niets te doen. Het is echter wel van belang dat apothekers een registratie in het UZI-register hebben. Voorts lezen apothekers in de ‘Factsheet zorgaanbieder en leverancier’ aan welke zaken zij verder moeten denken en moeten voldoen.

Lees verder

Op naar het stemlokaal: farmaceutische patiëntenzorg in de verkiezingsprogramma’s

De KNMP stelt een overzicht beschikbaar van standpunten in verkiezingsprogramma’s over farmaceutische patiëntenzorg. Het merendeel van de verkiezingsprogramma’s besteedt aandacht aan thema’s die voor apothekers van belang zijn. Zo wordt er onder meer nadruk gelegd op geneesmiddelentekorten en magistrale bereidingen. Let op: in verkiezingsprogramma’s kunnen standpunten van partijen ontbreken die, bij monde van zorgwoordvoerders, wel in het parlement zijn uitgesproken.

Lees verder

IGJ: Verlenging verwerken recepten vanaf thuiswerkplek

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) verlengt de tijdelijke toestemming om recepten ook buiten de apotheek te verwerken in elk geval tot 1 juli 2021. Dit blijkt uit een publicatie op de website van IGJ. Apothekers(assistenten) die in thuisquarantaine zitten, maar niet ziek zijn, worden zo in de gelegenheid gesteld om vanuit huis door te werken, aldus IGJ.

Lees verder

Minister De Jonge: ‘Actiepunten (Ont)Regel de Zorg sluiten niet volledig aan bij knelpunten apothekers’

Minister De Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) meldt dat actiepunten uit het programma (Ont)Regel de Zorg niet volledig aansloten bij de belangrijkste knelpunten die apothekers ervaren. Dat schrijft de bewindspersoon in antwoorden op vragen vanuit de Tweede Kamer over een overheidsinitiatief om regeldruk in de farmacie te verminderen. Dat programma eindigt deze maand. Uit het eindrapport komt onder meer naar voren dat het preferentiebeleid en leverbaarheid van geneesmiddelen een grote rol spelen in ervaren regeldruk. Deze twee dossiers kwamen bij (Ont)Regel de Zorg onvoldoende aan bod.

Lees verder

Apothekers kunnen zich inschrijven voor zichtbaarheidscampagne VJA

Apothekers kunnen zich inschrijven voor deelname aan een zichtbaarheidscampagne van de Vereniging van Jonge Apothekers (VJA). De VJA start eind mei 2021 met de campagneweek ‘Wat kan de apotheker voor jou betekenen?’. Daarmee krijgen openbaar apothekers de mogelijkheid om extra aandacht te besteden aan hun zichtbaarheid en om aan patiënten te laten zien wat zij voor hen kunnen betekenen.

Lees verder

Gesprekken op Europees niveau over invoering digitale bijsluiter

Op Europees niveau lopen gesprekken over een mogelijke invoering van een digitale bijsluiter bij geneesmiddelen. Dat schrijft demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) in antwoorden op schriftelijke vragen over de Europese farmastrategie. Deze zogeheten Elektronische productinformatie (ePI) is op dit moment nog in ontwikkeling, en is bedoeld voor geneesmiddelen die in de Europese Unie worden gebruikt. Eerder heeft de Europese Commissie de wens uitgesproken om deze digitale bijsluiter in 2022 in te voeren.

Lees verder

PBM-regeling verstrekking mondneusmaskers voor preventief gebruik

Apothekers kunnen via een regeling voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) medische mondneusmaskers verstrekken aan mantelzorgers en PGB-gefinancierde zorgverleners. Het zogenaamde PBM Pakket Preventief heeft betrekking op situaties wanneer er geen directe verdenking is van corona, maar het risiconiveau in de regio ernstig (3) of zeer ernstig is (4).

Lees verder

85% apotheekhoudenden vult IGJ-vragenlijst FMD in

85% van de apotheekhoudenden vult op verzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een vragenlijst over de FMD in. Dat blijkt uit een terugkoppeling van IGJ. Nu de deadline is verstreken en de vragenlijst niet meer kan worden ingevuld, kondigt IGJ aan nader te gaan onderzoeken waarom 15% van de apotheekhoudenden de lijst niet heeft ingevuld.

Lees verder

Kwaliteitsindicatoren over 2020: 6 zaken om op te letten

Vanaf 6 april kunnen openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, weer aan de slag met het invullen van de kwaliteitsindicatoren. Vliegend van start? Let dan op deze 6 zaken.

Lees verder

Minister De Jonge verwacht eerste zelftesten vanaf half april bij apotheken

Demissionair minister De Jonge (VWS) verwacht dat de eerste zelftesten vanaf half april geleidelijk beschikbaar komen in apotheken, drogisterijen en supermarkten. Dat schrijft de bewindspersoon in een stand van zakenbrief aan de Tweede Kamer over de coronapandemie. Daarmee bouwt hij voort op een eerder bericht van zijn ministerie over de inzet van antigeensneltesten als zelftesten ‘vanaf april’. Twee fabrikanten hebben inmiddels een ontheffing gekregen voor het gebruik van sneltesten als zelftesten. Die mogen dus binnenkort worden aangeboden door onder meer apothekers.

Lees verder

Recall Nexium 20 mg maagsapresistente tabletten

Grünenthal b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Nexium 20 mg maagsapresistente tabletten, 30 stuks in flacon (ZI-nummer 14611198) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau. De recall betreft alleen charge 01430R in flaconverpakking. Andere charges en andere verpakkingstypen zijn niet bij deze recall betrokken.

Lees verder

IGJ kan apothekers aanspreken bij ter handstellen (hydroxy)chloroquine of ivermectine tegen COVID-19

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) kan apothekers aanspreken op het ter handstellen van (hydroxy)chloroquine of ivermectine tegen COVID-19. Wanneer apothekers recepten voor deze geneesmiddelen krijgen aangeboden en er een vermoeden bestaat dat dit voor de behandeling van COVID-19 is, worden zij opgeroepen een melding te doen bij het Meldpunt Zorg van de IGJ. Dat blijkt uit een publicatie van IGJ op haar website.

Lees verder

ZN: Apotheken kunnen bijdrage corona-meerkosten aanvragen vanaf 13 april

Apotheken kunnen vanaf 13 april 2021 een aanvraag doen voor de bijdrage van zorgverzekeraars in de corona-meerkosten. Dit heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) bekendgemaakt. Apotheken kunnen deze bijdrage tot en met 11 mei 2021 aanvragen via VECOZO.

Lees verder

Introductie zelftest in Nederland past goed bij de apotheek

De introductie van de corona zelftest in Nederland past uitstekend bij de apotheek. Dit stelt voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP. ‘Een goede begeleiding is van belang voor de gebruikers. Apothekers kennen dit soort testen en hebben met hun teams ervaring in het overbrengen van informatie en advies. Het is prettig dat de leverancier dit herkent en nu exclusief voor de apotheken kiest qua distributie.’

Lees verder

Webinar corona-zelftesten in de apotheek

De KNMP houdt dinsdag 6 april van 11.00 uur tot 12.00 uur een webinar over corona-zelftesten. Daarin komen de belangrijkste kwaliteitskenmerken van een zelftest - zoals specificiteit en sensitiviteit - aan de orde. Ook de professionele uitleg en het advies in de apotheek komen aan bod.

Lees verder

Verkenning vaccinatiestelsel: ‘Kansen missen door geen vaccins aan te bieden via apotheken’

In publieke vaccinatieprogramma's worden 'kansen gemist door geen vaccins aan te bieden via apotheken.' Dat schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in een verkenning naar het Nederlandse vaccinatiestelsel. Het adviesorgaan kreeg van staatssecretaris Blokhuis (VWS), vóór de corona-uitbraak, de opdracht voor dit onderzoek. Volgens de opstellers van deze verkenning kennen vaccinatieprogramma’s weinig flexibiliteit in aanbod en uitvoering van vaccinaties. Een volgend kabinet komt met een beleidsreactie, en neemt daarin de inzet van apothekers mee.

Lees verder

CBG levert advieslijst met geneesmiddelen waarbij wisselen niet wenselijk is

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een advieslijst gepubliceerd van geneesmiddelen waarbij wisselen (om niet-medische redenen) onwenselijk is. Het ministerie van VWS en het zorgveld moeten nog bepalen welk vervolg hieraan wordt gegeven. Eerder heeft het ministerie geprobeerd om samen met veldpartijen uit de zorg afspraken te maken over verantwoord wisselen. Die onderhandelingen leidden niet tot een akkoord. Vervolgens kreeg het CBG de opdracht van het ministerie om een lijst van niet te wisselen geneesmiddelen op te stellen.

Lees verder

Tekort van Ancotil (oplossing voor infusie 10 mg/ml)

Er dreigt een tekort aan het geneesmiddel Ancotil (flucytosine), (oplossing voor infusie 10 mg/ml), ZI-nummer15450295. Door het faillissement van de fabrikant wordt Ancotil niet meer geproduceerd en zal in de loop van 2021 wereldwijd niet meer verkrijgbaar zijn.

Lees verder

Webinar ‘Corona-zelftesten in de apotheek’ terugkijken

Apothekers kunnen het webinar ‘Corona-zelftesten in de apotheek’ terugkijken. Oscar Smeets en Sijtze Blaauw spraken onder meer over de belangrijkste kwaliteitskenmerken van een zelftest en het advies in de apotheek. De presentaties zijn beschikbaar, evenals informatiematerialen over corona-(zelf)testen.

Lees verder

Openbare commentaarronde voor herziene norm van digitaal receptenverkeer

Apothekers kunnen tot 1 juli commentaar indienen op een herziene norm voor elektronische uitwisseling van recept- en verstrekkingsberichten. Dat meldt de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). De KNMP maakt, samen met twintig andere belanghebbenden, onderdeel uit van een werkgroep die deze norm onlangs heeft geactualiseerd. Op 11 mei wordt door NEN een webinar georganiseerd over de nieuwe ontwerpnorm. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via de website van NEN.

Lees verder

Ramadan en diabetespatiënten: wat zijn de adviezen?

De meeste moslims in Nederland beginnen op dinsdagavond 13 april met de ramadan. Door de veranderingen in het dagritme en het eten op ongewone tijden kunnen diabetespatiënten hier hinder van ondervinden. Apothekers kunnen hen speciale adviezen meegeven.

Lees verder

Minister pleit voor verplichte waarschuwingstekst op producten met sint-janskruid

Minister Van Ark (Medische Zorg) wil waarschuwingsteksten op producten met sint-janskruid verplicht stellen. Dat schrijft de bewindspersoon in een reactie op een RIVM-rapport over kruidenpreparaten met sint-janskruid. Volgens het RIVM kunnen voedingssupplementen en thee met sint-janskruid schadelijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Het instituut adviseert voorzichtig te zijn met preparaten met sint-janskruid, en deze niet te gebruiken in combinatie met geneesmiddelen.

Lees verder

GGD-en verbeteren informatie-uitwisseling met apotheken over PrEP-verstrekking

GGD-en hebben op verzoek van minister Van Ark (Medische Zorg) aangegeven de informatie-uitwisseling over de verstrekking van PrEP (pre-expositie profylaxe) verbeteren. Dat schrijft de bewindspersoon in brief aan de Tweede Kamer. Daarmee wordt een vervolg gegeven aan de oproep van de KNMP om de gegevensuitwisseling van de GGD-en naar de apotheken in lijn te brengen met de richtlijn medicatieoverdracht. PrEP-gebruikers kregen van hun GGD een brief mee om de apotheek te informeren. Dat wordt aangepast: bij toestemming van de cliënt volgt nu een versleuteld bericht.

Lees verder

Nationaal Farmaceutisch Museum uitgebreid met tentoonstelling over geneesmiddelreclames

Het digitale Nationale Farmaceutische Museum is een tentoonstelling rijker: ‘Geneesmiddel in Beeld’. Deze expositie biedt een historische reis door de wereld van geneesmiddelreclames in de afgelopen decennia. Van muurkranten in de achttiende eeuw tot en met de nieuwe media van de 21ste eeuw.

Lees verder

MFB Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur vervalt

De Medisch Farmaceutische Beslisregel (MFB) ‘Nierfunctie: amoxicilline/clavulaanzuur’ is vervallen. De MFB is verwijderd uit de aanvullende set MFB’s voor openbaar apothekers. Dit heeft de stuurgroep MFB’s besloten. De aanleiding daarvoor is het aangepaste medicatiebewakingsadvies van de KNMP-werkgroep Geneesmiddelen bij verminderde nierfunctie en dialyse.

Lees verder

Apothekers geven in de media uitleg over zelftesten

Apothekers geven in verschillende media uitleg over zelftesten. Openbaar apotheker en KNMP-bestuurder Sijtze Blaauw benadrukte in het NOS-journaal het onderscheid tussen waar de zelftesten wel en niet voor bedoeld zijn. Blaauw: “De zelftesten zijn voor mensen die nog geen klachten hebben en toch willen weten of ze corona hebben. En als de test dan positief uitslaat, kan men direct in quarantaine en zich melden bij de GGD. Daarmee voorkomen we verder verspreiding van het coronavirus.”

Lees verder

Commissie LOA heeft twee vacatures

De Commissie Landelijke Openbare Apotheken (LOA) heeft twee vacatures. Het betreft één zetel voor een vertegenwoordiger van zelfstandige apotheken en één zetel voor een vertegenwoordiger van ketenapotheken. Geïnteresseerde kandidaten kunnen tot 2 mei 2021 reageren.

Lees verder

Vonnis: VGZ moet preferentiebeleid colecalciferol met onmiddellijke ingang buiten werking stellen

VGZ moet het preferentiebeleid voor colecalciferol (vitamine D) met onmiddellijke ingang buiten werking stellen. Dat blijkt uit het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 13 april. Dit betekent dat er per direct geen preferentiebeleid meer is op vitamine D bij VGZ. Het vonnis werd bepaald in een zaak die Galephar aanspande tegen VGZ over het preferentiebeleid op de 25.000 IE drinkampullen.

Lees verder

CBG-advieslijst onderdeel van vervolgtraject Verantwoord Wisselen

De advieslijst van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) ‘Wisselen ongewenst’ wordt meegenomen in het vervolgtraject ‘Verantwoord Wisselen’. Daarin maken zorgpartijen – waaronder de KNMP – en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) afspraken over het veilig en verantwoord wisselen van geneesmiddelen. Het CBG publiceerde eind maart een advieslijst met geneesmiddelen die bij het wisselen een verhoogde kans hebben op ernstige klinische problemen bij verkeerde inname of gebruik. Deze lijst heeft op zichzelf nog geen status. Enkel door afspraken die organisaties van apothekers, patiënten, artsen en zorgverzekeraars over het wisselen van geneesmiddelen maken, krijgt de lijst betekenis in de zorgverlening en declaratieafspraken.

Lees verder

Minister Van Ark informeert Kamer over voortgang aanleg ijzeren voorraad

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van de aanleg van de ijzeren voorraad. In haar Kamerbrief van 16 april rapporteert de bewindspersoon over een pilot met geneesmiddelenvoorraden die begin 2021 van start is gegaan. Ook geeft minister Van Ark inzicht in een eerste inventarisatie van de aanleg van voorraden in andere Europese landen. Na de zomer worden de eindresultaten verwacht van zowel de Nederlandse pilot als de Europese inventarisatie.

Lees verder

Aangepaste Regeling voor geneesmiddelen in het verkeer

De Regeling eisen geschiktheid 2000 met adviezen over geneesmiddelen in het verkeer is gewijzigd en geldt met terugwerkende kracht per 1 april 2021. Voor de beoordeling van de mate waarin een geneesmiddel van invloed is op de rijvaardigheid wordt voortaan verwezen naar de rijvaardigheidsadviezen van de KNMP. Apothekers kunnen deze adviezen vinden in de KNMP Kennisbank en deze zijn verwerkt in de medicatiebewaking van de G-Standaard.

Lees verder

GGD GHOR: vijf procent extra vaccin dankzij hulp apothekers

GGD-en weten samen met apothekers en -assistenten spillage van COVID-19-vaccins te voorkomen. Dat schrijft de GGD GHOR Nederland in een brief aan demissionair minister De Jonge (VWS) over hun rol tijdens de coronapandemie bij het vaccineren. Met apothekers en -assistenten is een proces opgezet om met het zogenoemde ‘doortrekken’ extra vaccins uit flacons te halen: dat levert zo’n 5 procent meer vaccins op. In een eerder stadium wisten ook ziekenhuisapothekers spillage te voorkomen.

Lees verder

VWS-consultatie over toekomst acute zorg: ‘Apotheken zijn essentiële schakel’

Apotheken zijn een essentiële schakel in het acute zorglandschap. Dat beeld komt naar voren uit reacties op de internetconsultatie over de zogeheten houtskoolschets acute zorg. Daarin worden bouwstenen aangedragen voor een toekomstige inrichting en bekostiging van de acute zorg. Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) heeft reacties daarop in een Kamerbrief samengevat. Het is aan het volgende kabinet om daaraan vervolg te geven.

Lees verder

KNMP-infoclip: inzicht in het contracteerproces

De KNMP maakt met een infoclip voor openbaar apothekers het contracteerproces inzichtelijk. In de infoclip over contractering komen aan de orde: het contracteerproces tussen apotheker en zorgverzekeraars, de betrokken partijen bij de zorginkoop en de context van contractering binnen de extramurale farmacie. Daarnaast is er aandacht voor de rol en verantwoordelijkheid van de KNMP rondom de contractering.

Lees verder

FMD: aantal aansluitingen stijgt, aantal alerts daalt

Het aantal aansluitingen bij het Nationaal Medicijnen Verificatie Systeem (NMVS) in het kader van de FMD is gestegen en het aantal alerts gedaald. Dat meldt directeur Frederik Zevenbergen van de Nationale Medicijnen Verificatie Organisatie (NMVO). Een aantal maanden geleden meldde NMVO nog dat ongeveer 2% van de apotheekhoudenden niet is aangesloten op het NMVS. Dit aantal is inmiddels gedaald naar is 0,2%.

Lees verder

Enquête BPOA en SPOA over nieuwe pensioenregeling voor openbaar apothekers

De Beroepspensioenvereniging Pensioenfonds Openbare Apothekers (BPOA) en de Stichting Pensioenfonds Openbare Apothekers (SPOA) vragen openbaar apothekers middels een enquête om hun mening te geven over een nieuwe pensioenregeling. Dit doen zij in aanloop naar de keuze voor een nieuwe pensioenregeling die in februari 2022 gemaakt moet worden.

Lees verder

Minister Van Ark: overheveling immunoglobulinen naar ziekenhuizen van de baan

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) meldt dat de overheveling van de verstrekking van immunoglobulinen van de openbare apotheek naar het ziekenhuis vanwege de coronapandemie niet doorgaat. Dat schrijft de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer. De verstrekking van epoëtines en G-CSF middelen worden mogelijk wel per 1 januari 2022 overgeheveld. De overhevelingen komen voort uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De KNMP informeert de Tweede Kamer over negatieve gevolgen van overhevelingen, en vraagt om een heroverweging.

Lees verder

KNMP-bestuurder Blaauw duidt meerwaarde apothekersassistenten bij corona-zelftesten

KNMP-bestuurder Sijtze Blaauw heeft tijdens een SBA-webinar de meerwaarde van apothekersassistenten bij het verstrekken van corona-zelftesten geduid. Tijdens dit webinar kwam het inhoudelijke advies aan de orde. Onderdeel van de deugdelijke adviezen in de apotheek is het onderscheid wanneer corona-zelftesten wel en niet te gebruiken. Ook lichtte Blaauw de termen specificiteit en sensitiviteit nader toe.

Lees verder

Algemeenverbindendverklaring voor cao Apotheken 2019-2021

De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Het besluit daartoe is op 23 april 2021 gepubliceerd in de Staatscourant. De cao Apotheken 2019-2021 is aangemerkt als een ‘tussen-cao’ en heeft een looptijd van 1 mei 2019 tot en met 30 juni 2021.

Lees verder

Koninklijke onderscheiding voor twee oud-voorzitters KNMP

Twee oud-voorzitters van de KNMP hebben tijdens de Lintjesregen 2021 een koninklijke onderscheiding ontvangen. Marga van Weelden en Gerben Klein Nulent zijn gedecoreerd vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Voorts ontvingen ook apothekers Christine Catlender en Zeliha Cimtay, alsmede buitengewoon lid Jean Marie Hermans een koninklijke onderscheiding.

Lees verder

Minister Van Ark: ‘Meer rekening houden met verstrekking recepten medische noodzaak door apothekers’

Demissionair minister Van Ark (Medische Zorg) wil dat zorgverzekeraars meer rekening houden met apothekers die geen vrije keuze hebben in het wel of niet verstrekken van recepten met ‘medische noodzaak’. Dat schrijft de bewindsvrouw in antwoorden op Kamervragen van het voormalig Tweede Kamerlid Henk van Gerven (SP) over medische noodzaak. Het is volgens haar niet op zijn plaats dat apothekers lagere receptvergoedingen ontvangen als zij recepten met medische noodzaak verstrekken.

Lees verder

Recall Temazepam 10 mg Teva capsules (250 stuks)

Teva Nederland b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om Temazepam Teva 10 mg capsules, 250 stuks (ZI-nummer 13907794) met onmiddellijke ingang terug te roepen op apotheekniveau.

Lees verder

Oproep aan openbaar apothekers voor deelname vragenlijst opioïden

Het SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy roept openbaar apothekers op om deel te nemen aan een vragenlijst over opioïden. De responsen helpen om een beeld te krijgen van de inzichten van openbaar apothekers en de werkwijze rondom opioïdegebruik in de eerste lijn. Het invullen van de vragenlijst is anoniem en duurt maximaal tien minuten.

Lees verder

Gratis bestellen: baliekaartjes voor patiënten met vragen over corona

Apotheken kunnen kosteloos baliekaartjes bestellen om mee te geven aan patiënten met vragen over het coronavirus. Patiënten worden middels het kaartje verwezen naar de veelgestelde vragen op Apotheek.nl en de informatie op de website van de Rijksoverheid. Apotheken kunnen deze baliekaartjes bestellen per set van 25 stuks, met een maximum van 4 sets.

Lees verder

Vul verantwoording aanvraag zorgbonus uiterlijk 6 juni in

Apotheken die de zorgbonus hebben aangevraagd dienen deze uiterlijk 6 juni 2021 te verantwoorden. De verantwoording geldt voor zorgaanbieders die in 2020 een subsidie hebben ontvangen vanaf € 25.000. Zorgaanbieders die € 125.000 of meer aan subsidie hebben ontvangen dienen daarnaast een accountantsverklaring toe te voegen. Dat stelt Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) op haar website. Voor ontvangen subsidies onder de € 25.000 geldt dat er geen verantwoording hoeft te worden afgelegd.

Lees verder

Wetsvoorstel over elektronische gegevensuitwisseling naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) is naar de Tweede Kamer gestuurd. De ministerraad heeft akkoord gegeven op dit wetsvoorstel van minister Van Ark (Medische Zorg). Dat betekent dat er binnen afzienbare tijd in de Tweede Kamer wordt gesproken over het stapsgewijs verplicht elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners.

Lees verder

Recall Roter paracetamol instant smelttablet bessen 500 mg

Imgroma b.v. heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om de Roter paracetamol instant smelttablet bessen 500 mg, 20 stuks in stripverpakking, ZI-nummer 15068838 met onmiddellijke ingang terug te roepen op winkelniveau. Dit geneesmiddel behoort tot de AV categorie en wordt zonder recept ook bij drogisten en andere winkels verkocht. Deze verpakkingen zijn vanaf 16 maart tot eind april geleverd aan groothandels en verkooppunten.

Lees verder

Handreiking afbouw opioïden beschikbaar

De ‘Handreiking afbouw opioïden’ is beschikbaar. Apothekers krijgen middels deze handreiking adviezen over het begeleiden van patiënten bij het afbouwen van opioïdegebruik. Deze handreiking is opgesteld met medewerking van de taakgroep ‘Gepast gebruik van opioïden’, waarin de KNMP is vertegenwoordigd.

Lees verder

Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers

De KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. Met hulp van deze tool weet de apotheker waar hij op moet letten en kan hij een vermoeden van mishandeling of geweld onderbouwen.

Lees verder