Nieuws 2021

IGJ en KNMP actualiseren Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de KNMP hebben de ‘Handreiking Administratie Opiumwetmiddelen in de Openbare Apotheek’ bijgewerkt.

Lees verder

QR-code Apotheek.nl beschikbaar

De KNMP heeft een QR-code ontwikkeld die linkt naar Apotheek.nl. Apothekers kunnen de QR-code gebruiken op het (print)materiaal van de eigen apotheek ter ondersteuning van de patiëntenvoorlichting en ter bevordering van veilig medicijngebruik.

Lees verder

13 januari: webinar voor zorgprofessionals over COVID-19-vaccins

Het ministerie van VWS, RIVM, NHG en LHV organiseren woensdagavond 13 januari om 20.00 uur samen met MedischeScholing.nl een live webinar over de COVID-19-vaccins. Deze gratis nascholing staat open voor iedereen die in de zorg werkt.

Lees verder

PRISMA-symposium 2021 open voor abstracts

Apothekers kunnen tot maandag 5 april hun abstract indienen voor het PRISMA-symposium 2021. De beste abstracts worden gepubliceerd in het Nederlands Platform voor Farmaceutisch Onderzoek. Het PRISMA-bestuur reikt tijdens dit online symposium op 18 mei tevens de PRISMA-publicatieprijs en PRISMA-proefschriftprijs uit.

Lees verder

KNMP stelt apart overzicht beschikbaar voor apothekers over COVID-19-vaccins

Op KNMP.nl is een apart overzicht beschikbaar gesteld voor apothekers en hun team met vragen en antwoorden (Q&A) over vaccins tegen het coronavirus. Deze pagina is een aanvulling op de Q&A over het coronavirus in het algemeen. De informatie op KNMP.nl wordt voortdurend up-to-date gehouden.

Lees verder

Informatie over COVID-19-vaccins Comirnaty en Moderna beschikbaar op Apotheek.nl

Apotheek.nl biedt uitgebreide publieksinformatie over de COVID-19-vaccins Comirnaty en Moderna. De Europese medicijnautoriteiten hebben beide vaccins tegen het coronavirus onder voorwaarden goedgekeurd.

Lees verder

Onderhandelingsresultaat cao Apotheken 2019-2021 richting achterbannen

Het onderhandelingsresultaat van de cao Apotheken 2019-2021 gaat richting de achterbannen. De vakorganisaties FNV, CNV en de werkgeversverenigingen VZA en ASKA bereikten op 5 januari 2021 een onderhandelingsresultaat en publiceerden daarover een gezamenlijke verklaring.

Lees verder

Aantal geneesmiddelentekorten wederom ongekend hoog

Persbericht | Het aantal geneesmiddelentekorten in Nederland blijkt in 2020 andermaal ongekend hoog en is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder. In 2020 zijn 1480 tekorten geteld, tegenover 1492 een jaar eerder. Toen was er een verdubbeling. Voorzitter Aris Prins van de apothekersorganisatie KNMP: ‘We hoopten dat het een eenmalige uitschieter betrof, maar er lijkt nu sprake van plateauvorming op een zeer ongewenst niveau. Patiënten, apothekers en andere zorgverleners ondervinden hier dagelijks enorme last van.’

Lees verder

Advies Zorginstituut: vergoed apotheekbereiding mexiletine

Het Zorginstituut adviseert om niet het weesgeneesmiddel Namuscla (mexiletine) maar de apotheekbereidingen van mexiletine te vergoeden uit de basisverzekering. Dat blijkt uit een GVS-advies van het Zorginstituut van 13 januari 2021 naar aanleiding van de vergoedingsaanvraag van Namuscla. De hoge prijs van dit weesgeneesmiddel ondermijnt volgens het Zorginstituut ‘de solidariteit van ons zorgstelsel’. Daarom pleit het instituut ervoor om de (goedkopere) apotheekbereidingen wel in de basisverzekering op te nemen.

Lees verder

KNMP actualiseert ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’

De KNMP heeft de ‘Handreiking anderhalvemeterapotheek’ geactualiseerd. Deze nieuwe versie biedt apothekers onder meer handvatten voor uitzonderingssituaties tijdens de coronacrisis waarbij de continuïteit van zorg door dreigend personeelstekort in het geding komt.

Lees verder

Draaiboek en aandachtspunten voor mogelijke vaccinatierol apothekers

De KNMP publiceert op de website een draaiboek en een lijst met aandachtspunten voor apothekers die willen meewerken aan de COVID-19-vaccinatie. Zij kunnen gebruikmaken van de documenten ‘Lijst met aandachtspunten voor openbaar apothekers’ van de KNMP en het ‘Draaiboek COVID-vaccinatie’ van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA). In verschillende regio’s in Nederland werken apothekers al mee aan de vaccinatie.

Lees verder

Chatsessie ‘Vaccineren’: maximum bereikt en achteraf terug te kijken

De chatsessie ‘Vaccineren’ heeft het maximum van 500 plekken bereikt en is achteraf terug te kijken op KNMP.nl. Vrijdag 22 januari houdt KNMP een ingelaste virtuele chatsessie met voorzitter Aris Prins voor ziekenhuisapothekers en openbaar apothekers. De voorzitter gaat met hen in gesprek over hun rol in het vaccinatieproces van het coronavaccin dat VWS en RIVM zijn gestart. De vragen die de leden in de chat stellen, zijn later -voorzien van een antwoord- terug te vinden in de Q&A over het coronavirus op KNMP.nl. De KNMP blijft graag met haar leden in gesprek en bericht de leden wanneer de komende chatsessies met Aris plaatsvinden.

Lees verder

Rijksoverheid stelt verklaringen avondklok beschikbaar

De Rijksoverheid stelt formulieren van verklaringen voor de avondklok beschikbaar via haar website. Het gaat om een ‘eigen verklaring avondklok’ en een ‘werkgeversverklaring avondklok’. Wie vanaf 23 januari tussen 21.00 en 04.30 voor het werk buiten is, dient beide formulieren te kunnen tonen.

Lees verder

Chatsessie met Aris Prins over vaccineren op KNMP.nl terug te zien

Apothekers kunnen vanaf nu de chatsessie met Aris Prins over vaccineren terugzien achter de inlog op KNMP.nl. In de chatsessie van 22 januari komen onderwerpen als voor toediening gereedmaken, registratie, logistiek en vergoeding aan de orde. De gestelde vragen verwerkt de KNMP zo spoedig mogelijk in de vragen en antwoorden over de COVID-19 vaccins op KNMP.nl.

Lees verder

Webinar 'VTGM bij vaccineren' op 27 januari 10.30 uur

Woensdag 27 januari van 10.30-11.30 uur houdt de KNMP een webinar over de VTGM bij het vaccineren van de COVID-vaccins. Dit is een vervolg op de chatsessie met Aris Prins over vaccineren van 22 januari jl. Deze week start de landelijke vaccinatie van de COVID-vaccins in de instellingen. De KNMP wil met dit webinar de betrokken apothekers informatie en kaders geven bij het uitvoeren van hun rol bij de VTGM van de vaccins.

Lees verder

Inschrijving online KNMP Voorjaarscongres 2021 geopend

De inschrijving voor het online KNMP Voorjaarscongres 2021 op dinsdag 9 maart is geopend. Het congres wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Diabetes Mellitus.

Lees verder

PGEU: stijging geneesmiddelentekorten in meerderheid Europese landen

In de meerderheid van de Europese landen is het aantal geneesmiddelentekorten in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese koepelorganisatie van openbaar apothekers (PGEU). Alle 26 onderzochte Europese landen hadden in 2020 te maken met geneesmiddelentekorten. In 17 landen is de situatie rondom geneesmiddelentekorten verslechterd, aldus de PGEU. De situatie bleef in 8 landen hetzelfde.

Lees verder

Webinar 'VTGM bij vaccineren' terug te zien op KNMP.nl

Apothekers kunnen vanaf nu de webinar over het VTGM bij het vaccineren terugzien achter de inlog op KNMP.nl. Onder leiding van voorzitter Aris Prins, spraken inspecteur (CSI) Florentine Baldée-Nieuwmeyer, ziekenhuisapotheker Diane Bastiaans en openbaar apotheker Paul Albers over hun ervaringen bij het Voor Toediening Gereedmaken van de COVID-vaccins.

Lees verder

KNMP over chatsessie en webinar COVID-19-vaccins

De KNMP gaf apothekers middels een chatsessie en webinar de gelegenheid zich te laten bijpraten en het gesprek aan te gaan over de laatste ontwikkelingen op het gebied van COVID-19-vaccinaties. De chatsessie en het webinar vonden plaats op vrijdag 22 januari en woensdag 27 januari 2021 en zijn terug te kijken via KNMP.nl.

Lees verder

Advies eTRS: maak gezamenlijke afspraken met VVT-instellingen in de regio

De KNMP adviseert haar leden om met de VVT-instellingen in de regio gezamenlijke afspraken te maken over de keuze voor en financiering van een elektronisch toedienregistratiesysteem (eTRS).

Lees verder

Minister De Jonge (VWS) dankt apothekers voor snelle hulp bij vaccinatie

Minister De Jonge (VWS) spreekt een woord van dank uit aan apothekers voor de ondersteuning bij de COVID-19-vaccinatie. In een Kamerbrief schrijft hij dat zowel ziekenhuis- als openbare apothekers op zeer korte termijn hun hulp hebben aangeboden. Apothekers werken in verschillende regio’s samen met zorginstellingen bij de ondersteuning van vervoer, ompakken en voorbereiden van de vaccins. ‘Ik ben blij met het harde werk van alle betrokkenen’, laat de bewindspersoon weten.

Lees verder

Uitvraag kwaliteitsindicatoren start op 5 april

Openbaar apothekers en apothekers die dienst- of instellingsapotheken beleveren, kunnen tussen 5 april en 17 mei 2021 de kwaliteitsindicatoren over 2020 invullen. De basis voor de uitvraag wordt, net als in voorgaande jaren, gevormd door de Professionele Standaard farmaceutische zorg.

Lees verder

CBG: gebruik Esmya weer beperkt toegestaan

Het gebruik van Esmya (ulipristalacetaat 5 mg) is weer toegestaan. Wel is de groep vrouwen voor wie het geneesmiddel is bedoeld, nog verder ingeperkt. Dat stelt het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) in een bericht op haar website.

Lees verder

18 maart: online bijeenkomst over voorschrijvend apotheker

De KNMP, NVZA, VJA en JongNVZA organiseren op 18 maart een online bijeenkomst met als titel ‘Voorschrijvend apotheker: de toekomst voor Nederlandse apothekers?’. Apothekers en artsen worden gevraagd zich bij voorkeur als duo in te schrijven voor dit evenement.

Lees verder

Nieuwe handreiking 'Inzage in medische dossiers door nabestaanden'

De KNMG en Patiëntenfederatie Nederland hebben een nieuwe 'Handreiking Inzage in medische dossiers door nabestaanden' gepubliceerd. Die gaat in op alle regels rondom het recht voor nabestaanden op inzage en afschrift van gegevens uit medische dossiers van overleden naasten. Er is een uitgave voor zorgverleners en een uitgave voor patiënten en nabestaanden.

Lees verder

SFK-rapportage patiëntenlijst COVID-19-vaccinatie beschikbaar

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) stelt een rapportage beschikbaar om te komen tot een patiëntenlijst COVID-19-vaccinatie. De rapportage ondersteunt apothekers bij het selecteren van patiënten die geneesmiddelen gebruiken die mogelijk relevant zijn tijdens of voorafgaand aan een COVID-19-vaccinatie.

Lees verder

Recall fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd DMB

GMP apotheek De Magistrale Bereider heeft in overleg met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) besloten om met onmiddellijke ingang fosfaatdrank 1 mmol/ml ongeconserveerd terug te roepen op patiëntniveau. Het betreft een drank met ZI-nummer 15966941. De recall betreft uitsluitend de charge 20B0D. Deze charge is uitgeleverd in de periode van eind mei 2020 tot eind december 2020.

Lees verder

Cao-partijen akkoord met onderhandelingsresultaat cao Apotheken

Alle cao-partijen zijn akkoord met het onderhandelingsresultaat van de cao Apotheken. De leden van de ASKA, VZA en de vakorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Lees verder

IGJ vraagt apotheekhoudenden digitale vragenlijst FMD in te vullen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) vraagt apotheekhoudenden middels een brief om een korte, digitale vragenlijst in te vullen. Apotheekhoudenden zijn verplicht de lijst binnen veertien dagen na dagtekening van de brief in te vullen. Het betreft vragen rondom de voortgang van de invoering van de Europese Falsified Medicines Directive (FMD) in apotheken. Op deze manier wil de IGJ inzicht krijgen in de stand van zaken van de veiligheidskenmerken van geneesmiddelen tegen vervalsingen in de distributieketen in Nederland.

Lees verder

Minister Van Ark informeert Kamer over voortgang geneesmiddelenbeleid

Minister Van Ark (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het geneesmiddelenbeleid. In haar Kamerbrief van 12 februari geeft zij de politieke stand van zaken weer van diverse dossiers, zoals geneesmiddelentekorten, gegevensuitwisseling in de zorg en het verbeteren van toegankelijke informatie voor patiënten. De bewindspersoon schrijft onder meer dat apothekers een ‘unieke en centrale positie’ hebben in de farmaceutische zorgverlening. De voortgangsbrief omvat geen nieuwe voorstellen. Doordat de Kamerbrief tijdens het voorjaars- en verkiezingsreces is verschenen, zullen nieuwe Tweede Kamerleden zich in april buigen over de brief.

Lees verder

Kabinet in afwachting van Europees onderzoek naar geneesmiddelentekorten

Minister Van Ark (Medische Zorg) is in afwachting van een Europees onderzoek naar de afhankelijkheden van Europa en de oorzaken van (toenemende) geneesmiddelentekorten. Dat schrijft de bewindspersoon in antwoorden op Kamervragen van de PVV. Die stelde het Kamerlid Jansen naar aanleiding van de tekorten waarover KNMP Farmanco eind januari heeft gepubliceerd. Het aantal tekorten blijkt in 2020 andermaal ongekend hoog, en is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van een jaar eerder.

Lees verder

Voorjaarscongres: inschrijven vóór 23 februari en alle parallelsessies op KNMP.nl

De inschrijving voor het voorjaarscongres sluit op 23 februari 2021 en de inhoud van alle parallelsessies is nu op KNMP.nl beschikbaar. Het congres op 9 maart 2021 wordt live uitgezonden vanuit het World Forum te Den Haag en heeft als thema: Diabetes Mellitus.

Lees verder

KNMP-pleidooi voor centrale rol apothekers bij zorg rondom ouderen

De KNMP pleit voor een centrale rol van apothekers bij de zorg rondom ouderen. Dat bracht de KNMP naar voren tijdens de ‘Week van de dialoog’ die het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) afgelopen week organiseerde. Daarin stond de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’ centraal. Ook stelde de KNMP dat de samenwerking binnen de zorg voor ouderen moet worden versterkt. Dat zal de KNMP tevens benadrukken in haar schriftelijke reactie gedurende de consultatieronde, waarin de KNMP haar visie geeft op de dialoognota ‘Ouder worden 2020-2040’.

Lees verder

Inspectie geeft tips aan zorgverleners over COVID-19-vaccinatie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een informatieblad uitgebracht over de COVID-19-vaccinatie. Hierin staan tips en aanbevelingen voor zorgverleners, onder wie apothekers, om het proces van het vervoer, ompakken en toediening gereedmaken van vaccins nog beter te laten verlopen. Deze komen voort uit bezoeken die de Inspectie uitvoert. Volgens de inspectie is er sprake van ‘professionele doorontwikkeling’. De factsheet van de IGJ wordt om de paar weken bijgewerkt.

Lees verder

51e editie Informatorium Medicamentorum beschikbaar

De 51ste editie van het Informatorium Medicamentorum (IM) is uit. Abonnees hebben het boek met betrouwbare geneesmiddelinformatie afgelopen week al per post ontvangen. Bestellen kan via de KNMP-website.

Lees verder

Herhaalde oproep invullen digitale vragenlijst FMD

De KNMP herhaalt de oproep om de digitale vragenlijst FMD van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in te vullen. Half februari ontvingen apotheekhoudenden een brief waarin de verplichting is opgenomen om een digitale vragenlijst in te vullen over de voortgang van de invoering van de FMD in apotheken. De vragenlijst moet uiterlijk vrijdagmiddag 26 februari om 12.00 uur zijn ingevuld.

Lees verder

Europese Commissie wil grotere rol EMA in toezicht op geneesmiddelentekorten

Het Europees Medicijn Agentschap (EMA) moet een grotere rol krijgen in het toezicht houden op tekorten van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dat schrijft de Europese Commissie in een voorstel voor een Europese farmastrategie om de bevoegdheden van het EMA in gezondheidscrises uit te breiden. Het uitvoerend orgaan van de Europese Unie stelt voor dat lidstaten het EMA moeten informeren over alle tekorten die mogelijk kunnen leiden tot een ingrijpende gebeurtenis of een crisis. Het Nederlandse kabinet verwelkomt de plannen, maar pleit voor een duidelijke definitie van zo’n ‘ingrijpende gebeurtenis’.

Lees verder

Minister De Jonge (VWS) is te spreken over voorkomen spillage door apothekers

Minister De Jonge (VWS) noemt het ‘fantastisch’ dat uit flacons van BioNTech/Pfizer een zevende dosis kan worden gehaald. ‘Dat lukt op z’n minst een deel van de GGD-medewerkers, en sowieso in de ziekenhuizen. Apothekers zijn dat natuurlijk gewend’, aldus de bewindspersoon tijdens een Kamerdebat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het onderwerp kwam ter sprake nadat het Kamerlid Ploumen (PvdA) vragen stelde over het voorkomen van spillage van coronavaccins.

Lees verder

IGJ geeft opnieuw ruimte voor online voorschrijven

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) geeft opnieuw toestemming aan artsen om in een aantal omstandigheden geneesmiddelen online voor te schrijven. Dat meldt de IGJ op haar website. Volgens de overheidsinstantie kan het uitschrijven van recepten via een videoconsult helpen tegen de verspreiding van het coronavirus. Fysiek contact wordt op die manier vermeden. Tijdens de pandemie heeft de IGJ al eerder een aantal keer tijdelijk toestemming gegeven voor het online voorschrijven.

Lees verder

KNMP Kennisbank: technische problemen verholpen

De KNMP heeft in het weekeinde technische problemen gehad met de Kennisbank. Hierdoor was dit informatiesysteem tijdelijk niet bereikbaar. De KNMP heeft gewerkt aan een oplossing en gaat er vanuit, met excuses voor het ongemak, dat de problemen van de baan zijn.

Lees verder

Aanmelden voor Het Grote Zorgdebat op maandagavond 8 maart

De KNMP organiseert samen met een grote variëteit van beroeps-, branche- en patiëntenorganisaties uit de zorg op maandagavond 8 maart Het Grote Zorgdebat. Kandidaat-Kamerleden van twaalf politieke partijen gaan in debat over vier zorgbrede thema’s, waaronder de regiefunctie van politiek Den Haag en het preventiebeleid. De KNMP nodigt haar leden uit om het debat online te volgen.

Lees verder

Vrijstelling voor bereiden handdesinfectantia door apotheken verloopt op 4 maart

De vrijstelling voor het bereiden van handdesinfectantia door apotheken verloopt op 4 maart 2021. In het afgelopen jaar is door de staatssecretaris van IenW vanwege de coronacrisis een zogenaamde generieke vrijstelling verleend aan apotheken voor het zelf bereiden van handdesinfectantia. Deze vrijstelling was uitsluitend van toepassing voor de samenstellingen volgens de LNA-mededeling ’Handdesinfectantia voor professioneel gebruik’ van 20 maart 2020. De vrijstelling wordt niet verlengd. Bij het aflopen van deze vrijstelling is geen aflever- en opgebruiktermijn vastgesteld. Dit betekent dat voorraden die onder de vrijstelling vallen vanaf 4 maart niet meer gebruikt mogen worden.

Lees verder

Lareb en BMC starten studie naar patiëntervaringen medicinale cannabis

Bijwerkingencentrum Lareb en Bureau Medicinale Cannabis (BMC) zijn op 1 maart 2021 gestart met een studie naar ervaringen van patiënten met medicinale cannabis. Lareb en BMC doen een beroep op apothekers om patiënten te informeren over deze studie en hen uitnodigen om mee te doen.

Lees verder

IGJ stuurt reminder invullen digitale vragenlijst FMD

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stuurt vrijdag 5 maart 2021 een reminder per brief aan alle apotheekhoudenden die de verplichte digitale vragenlijst FMD van de IGJ nog niet hebben ingevuld. Apotheekhoudenden hebben een week, tot vrijdag 12 maart, de tijd om hieraan te voldoen. Doen apotheekhoudenden dit niet, dan kan IGJ onaangekondigd bezoeken brengen aan apotheken en informatie vorderen. In de brief wijst IGJ apotheekhoudenden er bovendien opnieuw op dat zij verplicht zijn zich aan te sluiten bij het NMVS, de veiligheidskenmerken en deactivatie van de 2D-code op de verpakking te controleren en een vermoeden van vervalsing te melden bij IGJ.

Lees verder

Programmawebsite ‘Samen voor medicatieoverdracht’ live

De website Samenvoormedicatieoverdracht.nl is live. Via deze Nictiz-website van het programma Medicatioverdracht lezen apothekers en andere zorgaanbieders, softwareleveranciers en patiënten over medicatieoverdracht. De website biedt nuttige informatie over het medicatieproces, praktijkvoorbeelden, als ook antwoorden op veel gestelde vragen over medicatieoverdracht.

Lees verder