Zorginstituut: kwaliteitsstandaard medicatieoverdracht ingeschreven

20 februari 2020

Het Zorginstituut Nederland heeft onlangs de kwaliteitsstandaard Overdracht van medicatiegegevens in de keten ingeschreven in het Register. Het Register is de centrale plek voor informatie over kwaliteit van zorg in Nederland.

De kwaliteitsstandaard 'Overdracht van medicatiegegevens in de keten' is de herziening van de richtlijn Medicatieoverdracht uit 2008. De nieuwe kwaliteitsstandaard vormt de basis voor goede farmaceutische patiëntenzorg op basis van een compleet en actueel digitaal medicatieoverzicht. De standaard bevat de herziene richtlijn, informatie voor patiënten en een implementatieplan.

Lees de berichtgeving van het Zorginstituut
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg Praktijkvoering