ZonMw start onderzoeksprojecten voor verbetering therapietrouw

28 oktober 2020

ZonMw honoreert vier onderzoeksprojecten gericht op het verbeteren van therapietrouw bij thuiswonende patiënten. Dit blijkt uit een publicatie op de website van ZonMw. Bij de vier onderzoeksprojecten zijn onder meer apothekers en apotheken betrokken.

De onderzoeksprojecten in de vorm van proeftuinen (regionale, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden van zorgverleners) gaan bewezen effectieve interventies gericht op het verbeteren van de therapietrouw implementeren in de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt onder leiding van het Make-It consortium: een samenwerkingsverband van experts op het gebied van therapietrouw, gedragsverandering en implementatie. In dit consortium is de KNMP vertegenwoordigd. Na afloop bundelt het consortium de resultaten met de belangrijkste bevindingen en geleerde lessen van de vier proeftuinen tot kennisproducten in de vorm van een openbaar te verschijnen implementatie ‘roadmap’.

Lees het bericht van ZonMw
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg