ZN: maximale controletermijn verkort naar 2 jaar per 2021

24 maart 2020

Zorgverzekeraars hebben afgesproken om vanaf 2021 een maximale controletermijn van twee kalenderjaren te hanteren voor de farmacie. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een bericht op haar website. Dit betekent dat er uiterlijk binnen twee jaar een materiële controle gestart wordt. Hiermee worden de administratieve lasten voor apothekers verminderd.

Tot op heden mogen zorgverzekeraars tot vijf kalenderjaren na de declaratiedatum de rechtmatigheid van de levering van geneesmiddelen en farmaceutische prestaties controleren. Apothekers moeten recepten en machtigingsformulieren tijdens deze periode bewaren en indien gevraagd laten zien.

Om de administratieve lasten te verminderen zijn binnen het platform (Ont)regel de zorg een aantal acties geformuleerd. Het terugbrengen van de huidige maximale controletermijn van vijf kalenderjaren is een van de maatregelen uit het actieplan.

Lees het bericht van ZN Meer informatie over Ontregel de zorg
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering