Winnaars KNMP Studentenprijs bekend

15 oktober 2020

De KNMP Studentenprijs 2020 is toegekend aan Jip Linthorst (Leiden), Wisse van Os (Leiden LACDR), Lishi Lin (Utrecht) en Luke van der Koog (Groningen). Hoogleraren en docenten hebben de studenten voor deze prijs voorgedragen, vanwege uitstekende studieresultaten, motivatie en inzet. De KNMP Studentenprijs omvat een geldbedrag van € 1000.

KNMP-bestuurder Sijtze Blaauw: "We zijn ervan overtuigd dat voor de prijswinnaars een veelbelovende toekomst in het verschiet ligt, in geneesmiddelenonderzoek of patiëntenzorg." 

Barrières voor therapietrouw

Jip Linthorst is een actieve en betrokken student, met een scherp verstand en groot organisatietalent. Dat schrijven dr. Mieke Mulder en prof.dr. Henk Jan Guchelaar van de Masteropleiding Farmacie in Leiden. In haar masteronderzoek heeft Linthorst een met patiënteninterviews gevalideerde vragenlijst opgesteld, die barrières voor therapietrouw op kan sporen bij patiënten die inhalatiecorticosteroïden gebruiken. Samen met een expertpanel heeft Linthorst evidence-based aanbevelingen geformuleerd om deze barrières bij patiënten te verminderen.

Colistine doseringsschema’s

Wisse van Os zette tijdens zijn onderzoeksstage bij het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) een nieuw in vitro infectiemodel op om daarin klinische doseringsschema’s van het laatstekeuze antibioticum colistine te onderzoeken voor het bestrijden van multi-drug resistente Klebsiella pneumoniae infecties. Dr. Coen van Hasselt van de vakgroep ‘Systems Biomedicine and Pharmacology’ is onder de indruk van de wetenschappelijke houding van Van Os, alsook van zijn uitzonderlijke inzet en motivatie.

Juist gebruik van antibiotica in relatie tot vermeende allergie

Lishi Lin won een gouden medaille als lid van het multidisciplinaire Utrechtse team dat deelnam aan de International Genetically Engineered Machine (iGEM) competitie van het Massachusetts Institute of Technology. Haar onderzoek in het Meander Medisch Centrum richtte zich op juist gebruik van antibiotica in relatie tot een vermeende allergie. Prof. dr. Aukje Mantel van de Universiteit Utrecht prijst Lin om haar veelzijdigheid en uitstekende studieprestaties.

Veranderingen zenuwen rond luchtwegen bij astma

Luke van der Koog behoort tot onze allerbeste studenten, schrijft prof.dr. Katja Taxis van de Rijksuniversiteit Groningen. Van der Koog deed onderzoek naar het mechanisme achter de veranderende structuur en functie van zenuwen rond de luchtwegen van astmapatiënten. De bevindingen van Van der Koog werpen volgens professor Taxis een compleet nieuw licht op de mechanismen die de hyperreactiviteit van de luchtwegen bij astma reguleren. Naast zijn werk in het lab is Van der Koog een buitengewoon actieve student met veel extra-curriculaire activiteiten die zijn motivatie en academische toewijding laten zien.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie KNMP