Wijzigingen Bijlage 2 Regeling zorgverzekering

17 januari 2020

De bijlage-2-voorwaarden van de Regeling zorgverzekering zijn gewijzigd. De minister heeft het besluit hiertoe gepubliceerd in het Staatsblad en gaat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking.

De geadviseerde actualisatie van de bijlage 2 voorwaarden van het Zorginstituut is deels overgenomen. De regeling voor chronisch gebruik wordt niet aangepast. Dat was wel onderdeel van het ZiN-advies waarover de KNMP eerder berichtte

Aanpassingen

Het betreft onderstaande aanpassingen:

  • Nummer 58 en 85

De BMI is van 35 kg/m2 naar 30 kg/m2 verlaagd bij monotherapie. Dit naar aanleiding van recente wijzigingen in de behandelrichtlijnen voor diabetes mellitus type 2 in de eerste en tweede lijn door respectievelijk het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Nederlandse Internisten Vereniging (NIV).

  • Nummer 95

Dit betreft een uitbreiding van de voorwaarden vanwege een nieuw geregistreerde indicatie voor rivaroxaban. Toegevoegd is een vijfde voorwaarde voor verzekerden die op dit geneesmiddel zijn aangewezen in met acetylsalicylzuur voor de preventieve behandeling van atherotrombotische complicaties bij patiënten met coronaire hartziekte (CHZ) of symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (PAV) met een hoog risico op ischemische voorvallen.

  • Nummer 35

Uit de titel van zijn de kalktabletten gehaald omdat monopreparaten met calcium sinds 1 januari 2019 niet meer in het verzekerd pakket zit.

Vervallen nummers

11. Granulocyt koloniestimulerende factor
13. Imiglucerase, velaglucerase en eliglustat (ziekte van Gaucher)
23. Modafinil (narcoplepsie)
26. Een thiazolidinedion (diabetes mellitus type 2)
31. Miglustat (ziekte van Gaucher)
50. Ivabradine (hartziekte)
59. Dornase alfa (cystic fibrose)
84. Fidaxomicine (Clostridium difficile-geassocieerde diarree)

Bekijk de lijst met Bijlage 2-wijzigingen Bekijk de berichtgeving in de Staatscourant
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Praktijkvoering