Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 in werking per 1 juli 2020

23 maart 2020

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz) treedt in werking per 1 juli 2020. Apothekers zijn uitgezonderd van de Wmcz. Daartoe besloot voormalig minister Bruins (VWS) al eerder dit jaar.