VWS schort herregistratieplicht voor apothekers op

20 maart 2020

De herregistratieplicht voor alle artikel 3 Wet BIG-beroepsbeoefenaren is opgeschort vanwege de uitbraak van het coronavirus. Dit heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten.

Door het opschorten van deze verplichting zullen apothekers die vanwege de uitbraak van het coronavirus niet aan de vereisten van herregistratie voldoen, niet worden geschrapt uit het register. De maatregel geldt voor iedereen die vanaf 18 maart 2020 zou moeten herregistreren en tot nader orde. Hierdoor kan extra personeel worden ingezet, hetgeen hard nodig is om de corona-uitbraak zo goed mogelijk te kunnen bestrijden.

Voormalige verpleegkundigen en artsen van wie de registratie in het BIG-register is verlopen na 1 januari 2018, mogen onder voorwaarden en bij uitzondering weer aan de slag in de zorg, zonder dat zij zich opnieuw in het register inschrijven. De voormalig zorglener dient bekwaam te zijn; en te beschikken over voldoende recente kennis en vaardigheden. Deze tijdelijke maatregel geldt niet voor apothekers. 

Wel kunnen niet-BIG-geregistreerde apothekers – zoals voorheen ook al het geval was – in noodsituaties werken via de verlengde armconstructie. Dat betekent dat zij onder andere in opdracht van een bevoegd apotheker dienen te werken en dat tussenkomst en toezicht goed geborgd dient te zijn. Te allen tijde dient de niet-BIG-geregistreerde zorgverlener bekwaam te zijn. Deze niet-geregistreerde zorgverleners werken onder verantwoordelijkheid van een bevoegd zorgverlener. Daarnaast dient de bevoegd zorgverlener zich er van te vergewissen dat de niet-BIG-geregistreerde zorgverlener wel bekwaam is.

Voor openbaar apothekers en ziekenhuisapothekers komt de KNMP binnenkort met maatregelen die ertoe leiden dat specialisten ondanks dat zij hun herregistratie-eisen niet halen, wel werkzaam kunnen blijven in de openbare dan wel ziekenhuisfarmacie. De maatregelen worden afgekondigd door het Centraal College Specialismen Farmacie en de Specialisten Registratie Commissie en toegepast door de Specialisten Registratie Commissies.

Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Professie