VWS: beschikbaarheid geneesmiddelen borgen

16 april 2020

Het is belangrijk om de beschikbaarheid van midazolam en andere geneesmiddelen voor alle patiënten te borgen. Dat schrijft minister De Jonge (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. VWS is hierover in overleg met onder meer de KNMP en het Landelijke Coördinatiecentrum Geneesmiddelen. De bewindsman stelt dat op basis van de huidige informatie op dit moment voldoende midazolam beschikbaar is voor gebruik in de thuissituatie en in verpleeghuizen.

Voorts werkt minister De Jonge extra maatregelen uit om meldingen van huiselijk geweld op te volgen. De bewindsman neemt hierin ook verschillende initiatieven uit het buitenland mee die mogelijk ook in Nederland zouden kunnen helpen. Over het codewoord, zoals nu wordt gebruikt in België, Frankrijk en Spanje, is de bewindsman in gesprek met partijen, waaronder de KNMP. De KNMP informeert apothekers nader over de eventuele mogelijkheden van hoe een codewoord verwerkt kan worden in bijvoorbeeld een sectorspecifieke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, indien daar meer bekend over is.

Lees de Kamerbrief
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg