VWS: apothekers en assistenten kunnen getest worden

5 mei 2020

Apothekers en hun assistenten komen vanaf vandaag in aanmerking voor testen bij klachten. Dit heeft het ministerie van VWS gisteren laten weten aan de KNMP.

Betrokken zorgmedewerkers kunnen zich laten testen bij de GGD. Triage moet plaatsvinden via de bedrijfsarts of een andere betrokken arts. De GGD is bereid de triage van de zorgmedewerker op zich te nemen als er geen arts beschikbaar is. In principe is het testen van zorgmedewerkers een werkgeversverantwoordelijkheid, maar in deze uitzonderlijke situatie is besloten dat het testen van zorgwerkers buiten de ziekenhuizen door de GGD kan plaatsvinden op rekening van het Openbare Gezondheidszorgbudget.

Voor ziekenhuispersoneel blijft het testbeleid ongewijzigd.

Voor de testen gelden de volgende uitgangspunten:

Een zorgmedewerker met symptomen van COVID-19 (hoesten en/of neusverkouden en/of koorts) en die directe zorg verleent aan een patiënt/cliënt, kan getest worden.

Totdat de testuitslag bekend is:

  • Bij koorts: blijf thuis.
  • Geen koorts: blijf zoveel mogelijk thuis. Medewerkers kunnen in overleg met werkgever werken met persoonlijke beschermingsmiddelen om te voorkomen dat het virus wordt overgedragen.

Als testuitslag bekend is:

  • Indien de test negatief is: u kunt aan het werk als u de algemene hygiënemaatregelen naleeft.
  • Indien de test positief is: blijf thuis totdat u 24 uur klachtenvrij bent.

U krijgt de uitslag via e-mail van de GGD of de arts die de beoordeling heeft gedaan.

Heeft u vragen over dit bericht: