VVD: betrek apothekers bij voorkomen geneesmiddelentekorten in nieuwe crisissituaties

3 september 2020

De VVD stelt voor om apothekers te betrekken bij het structureel voorkomen van dreigende geneesmiddelentekorten in toekomstige crisissituaties. Dat staat in het initiatiefvoorstel van Tweede Kamerlid Hayke Veldman (VVD) in het verlengde van de coronacrisis. Veldman wil dat de regering samen met apothekers een landelijk dekkend systeem van voorraadinventarisatie voor geneesmiddelen ontwikkelt dat bij een crisis direct geactiveerd kan worden.

Voorts wil Veldman geneesmiddelentekorten voorkomen door het aanleggen van extra voorraden geneesmiddelen uit te breiden naar het aanleggen van voorraden grondstoffen en halffabricaten. Ook wil Veldman dat de regering afspraken maakt over het inzetten van productiefaciliteiten zoals (ziekenhuis)apotheken om zo bij te kunnen schalen.

Lees hier het initiatiefvoorstel
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg