VIPP farmacie gaat digitale medicatieoverdracht en veiliger patiëntenzorg mogelijk maken

1 april 2020

VWS heeft vandaag de KNMP geïnformeerd over goedkeuring van de VIPP Farmacie. Dit versnellingsprogramma heeft als doel de zorg veiliger en efficiënter te maken en de positie van de patiënt versterken, door het beschikbaar stellen van actuele medicatieoverzichten voor zorgverleners en patiënt en verbeterde medicatiebewaking. Om dit mogelijk te maken is voor de toekomstige VIPP-farmacieregeling een bedrag van 86 miljoen euro gereserveerd.

In VIPP (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional) Farmacie ligt de focus op het implementeren en gebruiken van de informatiestandaarden voor medicatiegegevens door apotheken, de uitwisseling van deze gegevens met de patiënt en de medicatiebewaking door apothekers. De komende maanden (in 2020) werkt VWS samen met de KNMP aan de uitwerking van de drie inhoudelijke modules:

  1. Implementatie en gebruik van de medicatiestandaarden in apotheken
  2. Ontsluiting medicatiegegevens naar de persoonlijke gezondheidsomgeving van patiënten
  3. Implementatie van een nieuw medicatiebewakingssysteem in de apotheken

Hiermee sluiten we aan bij de reeds bestaande ambities beschreven in het programma MedMij en de ontwikkelingen rondom de richtlijn Overdracht van medicatiegegevens in de keten en de informatiestandaard medicatieproces.

VIPP farmacie zal een driejarig versnellingsprogramma worden waarin alle openbare apotheken kunnen participeren. Deelname aan VIPP regelingen gebeurt op basis van co-financiering. Naar verwachting start de regeling in 2021, de exacte datum is nog niet bekend.

Tijdens de districtsledenbijeenkomsten van dit voorjaar zullen we u informeren over de voortgang. De districtsledenbijeenkomsten vinden online plaats in verband met de coronacrisis.

Lees meer over VIPP
Dit nieuwsbericht is onderdeel van nieuwscategorie: Patiëntenzorg